تهديدهای مكرر دولت اشغالگر و فاشيست تركيه بر روژآوا با سركردگی اردوغان ديكتاتور بار ديگر اثبات‌ نمود كه این دولت درصدد نابودی كيان و موجوديت خلق كورد است

تهديدهای مكرر دولت اشغالگر و فاشيست تركيه بر روژآوا با سركردگی اردوغان ديكتاتور بار ديگر اثبات‌ نمود كه این دولت درصدد نابودی كيان و موجوديت خلق كورد است. در واقع چنین رویکردی تعرض به آزادی و دستاوردهای خلق كورد است. چنین موضع خشونت‌آمیزی به معنای تشديد جنگ‌ جهانی سوم همراه با توطئه تمام‌عيار با مرکزیت كوردستان است. یگانه راه خلق کورد  در برابر استعمار و ستم همان‌طور که در تاریخ بارها مشاهده شده، مقاومت و ایستادگی است. چنین توانایی در میان فرد فرد خلق کورد وجود دارد و با اتکا بر چنین نیرویی، همگرایی و وحدت در چنین شرایطی، وظیفه‌ای اخلاقی و سیاسی است.

درحالی نهم اكتبر سالروز توطئه بين‌الدولی عليه رهبر اوجالان، در سال 1998 را پشت سر می‌گذاریم که  دولت تركيه با هدف پاكسازی نژادی در شرف حمله به روژآوا و شمال‌شرقی سوريه، برتهديداتش‌ افزوده و قصد دارند همانند دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم  مانع از اتحاد ملت ‌كورد گردند تا آنان را از کسب آزادی بازدارند. انتخاب چنين‌ روزی عامدانه است و بی‌ترديد همان ‌قدرت‌هایی كه جمهوری مهاباد را فروپاشاند و «قاضی‌ محمد» را به دار اعدام ‌آویخت و توطئه‌گران بین‌الدولی 99 هستند که داعش‌ را به قتل‌عام خلق‌مان شوراندند، امروزه هم قصد اشغال تمامی ‌كوردستان را دارند. بدون‌شك،  مسئله آن‌گونه كه دشمنان در بوق و كرنای تبليغاتی ظالمانه خود می‌دمند، صرفا مسئله وجود مبارزان ی.پ.گ نبوده بلكه كيان ‌وهستی مادی‌ و معنوی خلق ‌كورد است. تركيه وجود مبارزان در روژآوا را بهانه‌ای بی‌پايه ‌و اساس تلقی ‌می‌نمايد تا با نوكری برای هژمونی جهانی، بار دیگر گروه تبهكار داعش را احياء و مانع سیستم خودمديريتی شمال‌ سوريه‌ گردد. موجوديت خلق‌مان در چهاربخش‌ كوردستان در مقابل خطر فاشیسم قرار دارد. بایستی خلق‌مان آگاه بوده كه توطئه‌ای همانند 99 درجريان است و گستره آن ملت‌های تحت‌ ستم خاورميانه، به‌ويژه ملت‌ غيور كورد را دربرمی‌گیرد و هدف آن نابودی این خلق‌ها است. قطعا از ماكو تا ايلام، هولير و آمد تا قامیشلو، كوبانی و عفرين در تيررس خطر حمله طرح‌ريزی ‌شده توطئه‌گران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار دارد.

بنابراین بایستی خلق‌مان در چنین مقطع حساس و حیاتی و در راستای خنثی‌سازی چنین توطئه‌ای همچون سال 99 با تکیه بر نیروی خود، در مقابل چنین رویکردی موضعی قاطع داشته و در تمامی بخش‌های کردستان و خارج از مرزهای آن بپاخیزند و هیچ‌گاه در برابر فاشیسم و ظواهر پوشالی آن تسلیم نگردند و همانند کوبانی بار دیگر حماسه‌ای شکوهمند در حمایت و حفظ موجودیت خلق کورد بیافرینند. «فرصت‌ها و تهديدها» به‌موازات هم فراروی كوردها قرار دارد و دشمنان از جایگاه و موقعیت خلقمان در منطقه درهراسند و نبايست زمینه تعرض به شرافت و كرامت خلق‌مان را برای ديكتاتورها و قدرتهای  فاشيستی فراهم نمود.

جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان، کودار بر این باور است كه كليد پيروزی در خلق حماسه‌ و مقاومت خلقمان همراه با خلق‌های تحت ‌ستم است. لذا ضمن اعلام «همبستگی و وحدت عمومی» تمامی آزادی‌خواهان خلقمان بويژه ستمديدگان، كارگران، زنان، جوانان، سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و حقوق‌بشری، اصناف، سنديكاها، كانون‌های مبارزاتی،احزاب و روشنفكران را در هر چهار بخش کوردستان به ویژه شرق کوردستان و خارج از میهن به حمایت و قیام در برابر حمله به روژآوا فرامی‌خوانیم. زیرا با حمله به روژآوا، تمامیت کوردستان نیز در خطر قرار خواهد گرفت؛ ما كاملا به غيرت خلقمان به‌ويژه حماسه‌سازان آزادی‌خواه در ميدان مبارزه همانند حماسه قنديل و كوبانی ایمان داريم كه به خيابان‌ها سرازير شده و در «وحدت عمومی» مشاركت ‌نمایند. به‌طورحتم درسايه مبارزات مبتنی بر انديشه‌های رهبراوجالان و آزادی ايشان، پيروزی خلق‌مان حتمی خواهد بود. با اعتقاد به این كه هر فرد ميهن‌دوست با وقوف بر وظايف ملی و انسانی خويش به فراخوان كودار برای «همبستگی سراسری» بپیوندد و در راستای نیل به آزادی مبارزه و مقاومت نماید.

جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان-كودار

09/10/2019

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید