با كمال تأسف و تأثر در درگذشت جناب «شيرزادخان شيزادي»، رئيس ايل كلهر، درگذشت آن بزرگوار را به خانواده‌ محترمشان، ايل كلهر و خلق‌كورد تسليت عرض مي‌كنيم و همچو «كميته باورداشت‌هاي كودار» درپي درگذشت ايشان آرزوي صبوري در راه حيات شرافتمندانه و آزاد براي خلقمان در كوردستان بويژه در خطه كرماشان مسئلت داريم.

 

با كمال تأسف و تأثر در درگذشت جناب «شيرزادخان شيزادي»، رئيس ايل كلهر، درگذشت آن بزرگوار را به خانواده‌ محترمشان، ايل كلهر و خلق‌كورد تسليت عرض مي‌كنيم و همچو «كميته باورداشت‌هاي كودار» درپي درگذشت ايشان آرزوي صبوري در راه حيات شرافتمندانه و آزاد براي خلقمان در كوردستان بويژه در خطه كرماشان مسئلت داريم.

صبر و بردباري جناب شيرزادي و ايل كلهر در پايداري براي تحقق حياتي لبريز از كرامت و سربلندي و داشتن جامعه‌اي سالم با فرهنگ غني خلقمان در كرماشان و مناطق خانقين، نمونه بارز ايستادگي و اسوه نيك حيات صحيح و زيبا بود و اميد مي‌رود اين طريق در مسير حفظ فرهنگ و حيات جامعه سالم، دموكراتيك، آگاه و بيدار پايدارتر گردد.

همچو «كميته باورداشت‌هاي» «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» بارديگر ضمن آرزوي صبوري بمناسبت درگذشت جناب شيرزادخان شيرزادي، خود را در طي مسير حيات مملو از كرامت و شرافت خلقمان سهيم‌ و همگام مي‌دانيم و در راه تحقق آرزوهاي ميهن‌دوستانه ايشان و ايل كلهر و خلقمان تا كسب حياتي آزادانه براي تمامي باورداشت‌ها، ايل‌ها و ملت‌هاي دموكراتيك از پاي نخواهيم نشست.

 

كميته باورداشت‌هاي كودار

6-12-2019  

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید