عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار آزاد ماکو: لازم است که تمامی خلق‌ها و مخصوصا آزادیخواهان جهان در روز ۲ نوامبر حمایت خود را از ‍‍‍‍‍‍‍‍‍روژاوا را ابراز نمایند.

عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار آزاد ماکو: لازم است که تمامی خلق‌ها و مخصوصا آزادیخواهان جهان در روز ۲ نوامبر حمایت خود را از ‍‍‍‍‍‍‍‍‍روژاوا را ابراز نمایند.

عضو شورای مدیریتی کودار آزاد ماکو در رابطه با روز جهانی روژآوا پیامی ویژه برای تمامی آحاد خلق کورد اعلام نمود: همانگونه که خلق کردستان و تمام جهانیان از کوبانی پشتیبانی به عمل آوردند، لازم است در ۲ نوامبر از روژاوا و دستاوردهایش دفاع و حمایت نمایند. رهبر آپو سه مبدا اساسی را به ما یادآور ساخته است؛ اول از همه، امید، که اکنون در جنگ روژاوا شاهد آن هستیم. دوم اراده که با مبارزات و تلاش فراوان در وجود تمام خلق کورد، تبلور یافته و نمود بارز آن نیز در جنگ کنونی مردم روژاوا در برابر دولت فاشیست ترکیه می‌باشد. سوم: عقل که در آخرین دیدار وکلا با وی در مورد آن صحبت کردند. امروز کوردها دارای امید، اراده و عقل هستند. در این راستا نیز شاهدیم که شمال و شرق سوریه دارای نظامی دموکراتیک و ارتشی است که در آن تمامی خلق‌ها و تنوعات فرهنگی و قومی و مذهبی در آن جای می‌گیرند. اکنون روز پیروزی این فلسفه و آلترناتیو رهایی‌بخش است.

وی در ادامه افزود: ما متعهد و پایبند به ریشه، خاک، میهن، مردم و ایدوئولوژی خود هستیم. این ایدوئولوژی که بر پایه‌ی آزادی زن، دموکراسی و اکولوژی استوار است، ما را به پیروزی نهایی نزدیک کرده است. روز دوم نوامبر، تنها روز انقلاب روژآوای کوردستان نیست، بلکه روز انقلاب خاورمیانه، جهان و نهایتا انقلاب انسانیت است. در همین راستا لازم است با روحیه‌ی اتحاد در هر چهار بخش کردستان، مبارزه و گام‌های عملی برداریم. اتحاد در میان خلق کورد در موقعیت کنونی، امری الزامی ا‌ست. لازم است در مبارزاتمان علیه اشغال‌گری متحد شویم و از روژاوا حمایت نمایم، و در سنگرهای مقاومت آماده باشیم.

آزاد ماکو در رابطه با پشتبانی‌‌ها از روژاوا گفت: مشارکت و ایجاد کمپین‌های مختلف برای تحریم کالاهای ترکی و در کل جنگ اقتصادی، ایدوئولوژیک و یا فرهنگی و حقوقی امری الزامی است. در روژهه‌لات کوردستان وکلا، حقوقدان و اعضای حقوق بشر می‌توانند در حمایت از روژاوا نقشی کارا داشته باشند. لازم است خلق‌های ایران و شرق کردستان مسافرت‌های خود را به ترکیه به نشانه‌ی اعتراض به جنایت انسانی دولت ترکیه لغو نمایند. این جنگ تنها مختص به بخشی از کردستان نیست؛ بکله جنگ کنونی توطئه‌ای برای اشغال و ژنوساید تمام کردستان است.

وی همچنین یادآوار شد کرد که روژآوا مدلی‌‌است برای انقلاب، مقاومت و پیروزی ملت‌ها. اکنون دو ایدولوژی در مقابل یکدیگر قرارگرفته‌اند، مدرنیته دموکراتیک و مدرنیته‌ی کاپیتالیستی. ما باید امروز تا سرحد توان برای خواسته‌های بحق ملت‌ها تلاش و مبارزه کنیم. رهبر آپو می‌گوید:« اردوغان تنها می‌ماند». همین‌طور هم شد، دولت ترکیه تنهاست و تمام ملت‌ها پشتیبان روژاوا هستند. چطور نیروهای فاشیستی برای حمله همه‌جانبه به دستاورد‌های ما در روژآوا در یک مرکز گرد هم آمده‌اند و توطئه‌گری می‌نمایند، ما نیز باید با اتحاد و تمام توان از دستاورد‌های خود دفاع نماییم. فردا دیر است، از امروز باید آغاز نمود.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید