قبل از ظهر چهار شنبه ٢٧ جولاى ٢٠١٦ در پايتخت روژآواى كوردستان ،

قاميشلو ، بار دگر دستان پليد و جنايت پيشه ى داعش و دولتهاى جنايت كار منطقه از آستين خونينشان بيرون آمد و با انفجار بمب هاى هديه اى از طرف دولتهاى حامى تروريزم باعث به شهادت رساندن بيش از ٦٠ نفر و زخمى نمودن صدها زن ، كودك و انسانهاى شريف و بى دفاع ، اين شهر آزاده و مقاوم شدند و آنرا غرق در خون نمودند، اين جنايت بار ديگر نشان از خشم عميق داعشيان زمان نسبت به انقلاب و دفاع سوسياليستى اين بخش از كوردستان مى باشد، نيروهاى ضد انسانى تروريستها و حاميان منطقه اى آنها بسيار خوب مى دانند كه تنها عامل بازدارنده و شكستهاى فضيحشان نه دولتهاى به اصطلاح ضد تروريزم بلكه كوردهاى آزاد آپوئيست كوردستان هستند كه علارغم تمام كمبودهاى مالى و نظامى در برابر ماشين كشتار جنايت اين نيروهاى اهريمنى حاضر به عقب نشينى حتئ يك وجب از خاك خود نبوده و نخواهند بود، در كنار همه ى اينها چيزى كه قابل تأمل است ، اين است كه تمام اين جنايات در پيش چشمان به اصطلاح دولتهاى مبارزبا تروريزم صورت مى گيرد و نه تنها هيچ عكسلعملى از خود نشان نمى دهند ، حتى حاضر به پوشش  خبرى و محكوم كردن آن هم به طور رسمى نيستند و اين بجز همدلى و همدستى آنان نشان دگرى را به ما يادآورى نمى كند. اما ما مى دانيم كه هستند انسانها و نهادهاى آزاديخواهى كه با شنيدن و ديدن چنين جناياتى به ميدان خواهند آمد و در برابر چنين جنايتهاى غير انسانى و شنيع مقاومت، همراهى و همدلى خواهند كرد، ولذا ما نيز همچون جامعه ى آزاد و دموكراتيك شرق كوردستان اين قتل و عام و جنايت عليه بشريت امروز شهر شهيدان ، شهر مقاوم قاميشلو را محكوم كرده و براى بازماندگان و زخميهاى اين كشتار پليد آرزوى سلامتى هرچه زودتر مى نمائيم و صد البته كه راه شهيدان اين شهر و ديار را با اصرار انقلابى و هر چه بيشتر ادامه خواهيم داد .

 

يا آزادى، يا آزادى

شهداء نمى ميرند

 

جامعه ى آزاد و دموكراتيك شرق كوردستان

(كودار)

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید