چهلمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان ( پ ک ک ) را به همه‌ی خلقهای کوردستان، خانواده‌ی شهیدان و تمامی آزادی‌خواهان تبریک میگوییم.

بحران ساختاری سرمایه‌داری از اواخر قرن بیستم و با شکست رئا‌ل‌سوسیال ظاهر شد. نظام سرمایه‌داری که در جوهره‌ی خود بحران‌زاست از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم برای رفع بحران و در راستای تغییر خارومیانه به منظور جریان آزاد سرمایه شروع به مداخله در منطقه‌ نمود.

این نظام ظاهرا با سرخوشی ناشی از از پیروزی بررئال‌سوسیالیسم، خود را پایان تاریخ نامید، غافل از اینکه سوسیالیسم ذات و جوهره‌ی جامعه‌ی طبیعی است که طی هزاران سال تداوم داشته و تا به امروز نیز به حیات خویش ادامه داده است.

یکی از قیام‌های ضدسرمایه‌داری میانه‌های قرن بیستم که اوج بحران سرمایه داری و ناامیدی از آن را به جهانیان نشان داد قیام دانشجویان فرانسه بود که کم‌کم میرفت تا سرمایه‌داری را در سراشیبی قرار دهد. این قیام تأثیرات زیادی بر نیروهای چپ، آزادی‌خواه و منجمله مبارزات آزادی‌خواهانه در ترکیه داشت و از بطن همین مبارزات بود که حزب کارگران کوردستان تاسیس گشت؛ حزبی که در اوج مبارزات نیروهای چپ در ترکیه تاسیس شد و مهر خویش را بر مبارزات آزادی‌خواهانه در چهار دهه‌ی گذشته زده است.

حزب کارگران کردستان توسط رهبر آپو و تعدادی از دانشجویان چپ کورد و ترک در ترکیه تاسیس شد و با شیوه‌ی نوین مبارزاتی در چارچوب سوسیالیسم دمکراتیک و جهان‌بینی نوین و با عبور از روش‌های مبارزاتی کلاسیک، کار خود را آغاز نمود. هر چند این جنبش نوین از بدو تاسیس تا به امروز آماج حملات بیشتر دولت‌ها، نیروهای منطقه‌ای و گلوبال قرار گرفته است، اما به علت شیوه‌ی مبارزاتی خود، اصرار، رهبری استراتژیک، کادرهای ایدئولوژیک هیچ کدام از توطئه‌ها علیه این جنبش به نتیجه نرسیده است.

جنبش آپوئیستی در طی چهار دهه‌ی گذشته مبارزه‌اش به جنبشی برای تمامی کوردها در هر چهاربخش کوردستان و بعد از انقلاب روژآوا و مقاومت کوبانی به جنبشی خاورمیانه‌ای و جهانی تبدیل گشته است.

در پرتو مبارزات جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد به پیشاهنگی پ‌ک‌ک و با رهبریت رهبر اوجالان، خلق کورد در این مرحله‌ی حساس به موقعیت ویژه‌ای در منطقه و جهان دست یافته و به پیشاهنگ مبارزاتی خلق‌ کوردو دیگر خلق‌های خاورمیانه تبدیل شده است. پ‌ک‌ک توانست در مدتی کوتاه از مرزهای جغرافیایی کوردستان عبور کرده و به نیرو و جنبش خلقی متحول گردد و به پشتوانه‌ای برای مبارزه‌ی تمام آزادی‌خواهان منطقه تبدیل شود؛ بی‌شک می‌توان این جنبش مبارزاتی نوین را یکی از اساسی‌ترین تکیه‌گاه‌های خلق‌های منطقه و تمامی نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات جهت ایجاد حیاتی آزاد و جامعه‌ای دمکراتیک برشمرد.

کوردها با مبارزات صدها ساله‌ی خود برای برساخت جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد همگام با جنبش آپویی پایه‌های زندگی آزاد و جامعه‌ی دمکراتیک را برساختند و با به‌منصه‌ی عمل رساندن سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک در روژآوای کوردستان در مسیر به نتیجه‌ رساندن مبارزات خویش می‌باشند.

در آستانه‌ي چهلمین سالگرد تاسیس حزب کارگران کوردستان یادوخاطره‌ي همه‌ی شهدای راه آزادی را گرامی می‌داریم. شهدایی که با ایثار و ازخودگذشتگی مسیر آزادی را برایمان هموار کرده و به نتیجه رساندن مبارزات، اتحاد و همبستگی تنها پاسخ درخوربه رشادت و قهرمانی آنان خواهد بود.

شورای مدیریت جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ کودار

۲۶/۱۱/۲۰۱۷

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید