پیام کودار در خصوص حادثه تروریستی تهران

تعمیق بحران خاورمیانه‌ و افزایش روزافزون دامنه‌ی این بحران در منطقه، محصول و نتیجه‌ی سیاست‌ نیروهای درگیری‌ست که هر یک از آن‌ها بحران‌زایی را با هدف غلبه‌ی بیشتر و گسترش دامنه‌ی نفوذ و عمق استراتژیک خود، یا گریز از شکست، محور سیاست‌های خود قرار داده‌اند.

زمانی که سیاست و برنامه‌‌های استراتژیک کشورهای درگیر در خاورمیانه به بهانه‌ی مقابله با تروریسم، بنیانی فاشیستی و سلطه‌خواهانه داشته باشد، مقابله با تروریسم نیز ماهیت و رویکردی تروریستی خواهد داشت و تنها برای مقابله با مطالبات نیروهای تحول‌خواه و دموکراتیک خاورمیانه صورت خواهد گرفت.

 ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگردانان بحران خاورمیانه، خود خاستگاه تروریسم مذهبی‌ـ منطقه‌ای بوده که هدف غایی‌اش (یعنی صدور انقلاب اسلامی و گسترش قلمروی ایدئولوژیک) را تنها از رهگذر سیاستی قابل دستیابی می‌داند که در آن جنگ و بحران خاورمیانه به مرزهای این کشور سرایت نکند و مطالبات خلقی و اجتماعی داخلی نیز تحت کنترل قرار گیرند. سیاست‌ورزی ایران در چنین فرم و محتوایی مصداق کامل ماهیت و رویکرد فاشیستی این نظام در داخل و عملکرد تروریستی در خارج از مرزهای این کشور است.

خوانش نزدیک به چهار‌دهه‌ از مطالبات خلقی تنها تحت عناوین و القابی همچون مداخله خارجی و نفوذ عوامل بیگانه، توطئه‌ی امنیتی، دشمنی یا فتنه توسط حکومت ایران، تنها برای فرافکنی و گریز از اصل مطالبات سیاسی و اجتماعی ملت‌های درون این جغرافیاست؛ که همواره به جای تحقق آن یا ایجاد تحول دموکراتیک، سرکوب، ارعاب، حذف و انکار و رویکردهای جنایت‌کارانه را پیشه کرده است.

حملات تروریستی داعش در پایتخت ایران و بروز این پدیده در تهران، رخدادی غیرمترقبه یا پیش‌بینی نشده نیست؛ چرا که محصول رویکرد تروریستی، تبعیض‌ و اختلاف‌های مذهبی و خلقی، برخورد فاشیستی و عملکرد مسبوق به سابقه‌ی این نظام در داخل و بازتاب سیاست‌های خارجی کشوری‌ست که حیات سیاسی خود را تنها در مداخله نظامی و صف‌بندی‌های تروریسم‌محور منطقه‌ای می‌داند.

بی‌گمان ترور و رویکرد تروریستی، دامن‌زدن هر چه بیشتر به بحران است و تعمیق و تداوم درگیری‌های خانمانسوز اجتماعی را به همراه خواهد داشت و ماهیت و ذات آن با مطالبات سیاسی و اجتماعی خلق‌های منطقه‌ منافات دارد.

 

ترور و تروریسم از سوی هر کشور یا جریان سیاسی نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه عملکردی نفرت‌انگیز و غیرانسانی به شمار می‌رود. مقابله با آن نیز قطعا نمی‌تواند بهانه‌ای برای تعمیم عنوان ترور به تحول‌خواهان شده و سرکوب خلق و فشار مضاعف بر دگر‌اندیشان سیاسی‌ـ اجتماعی را باعث شود.

 برون‌رفت جمهوری اسلامی از این وضعیت، نیازمند تغییر و تحول در نوع نگرش به بحران منطقه و رجعت به گزینه‌هایی داخلی‌‌ست که از سوی جامعه و نیروهای تحول‌خواه دموکراتیک ایران به درازای عمر این نظام همواره مطرح شده‌اند.

تا زمانی که جمهوری اسلامی بخواهد حیات سیاسی و اقتدار منطقه‌ای خود را از راه مداخله جنگ‌افروزانه و با استفاده از جنگی که به قصد مشروعیت بخشی به ماهیت مذهبی‌ـ ولایی‌اش در خارج از مرزها دنبال می کند تامین کند و تا زمانی که مطالبات سیاسی‌‌ـ اجتماعی خلق‌های ایران را تنها یک تهدید امنیتی به شمار آورَد و تحقق آن را به منزله‌ی فروپاشی هیمَنه‌ی نظام سیاسی خود بداند، بدون تردید جزیره‌ی به اصطلاح ثباتِ تروریسم‌محور‌ خاورمیانه (ایران)‌ از گزندِ تروریسم مذهبی داعش در امان نخواهد بود و هیمنه‌ی پوشالی این نظام توسط گونه‌های مشابه خودش هدف قرار خواهد گرفت؛ جمهوری اسلامی نمی‌تواند در میان این آشوبِ‌ دائمی، از بحرانی‌ که خود اصلی‌ترین عامل گسترش و تعمیق آن است خارج شود.

جامعه‌ی‌ دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ‌ کودار، هرگونه اقدام و عمل تروریستی را نافی حقوق‌، هویت و موجودیت اجتماعی خلق‌های ایران دانسته و بهانه‌ی مقابله با آن را نیز در ایجاد فضای امنیتی و سرکوب اجتماعی محکوم می‌کند.

کودار مقابله با این پدیده را نیازمند تغییر و تحول در رویه‌ی سیاسی جمهوری‌اسلامی در سیاست‌ ِخارجی و نیز رویکردی دموکراتیک برای تحقق‌ مطالبات خلقی جامعه‌ی ایران می‌داند. بدون تردید جامعه ایران شایستگی برخوردارشدن از یک حیات معنادار سیاسی‌ و اجتماعی و شایستگی برون‌رفت از بحران‌ها، معضل‌ها و شکاف‌های داخلی را دارد و هرگز نیازمند سیاست تروریسم‌زایی در صف‌بندیهای خارجی جمهوری‌اسلامی نیست.

گذار از بنبستهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فعلی و دچار‌نشدن بیشتر به فاجعه‌ تروریسم، نیازمند نقد صریح ذهنیت سیاسی گذشته و نیز رویکردهای فعلی است. تنها تحول دموکراتیک می‌تواند جامعه‌ی‌ ایران را از وضعیت امنیتی و رعب و وحشت از بروز ترور به حیات سیاسی‌ و اجتماعی  مشترک سوق دهد. در این میان خروج از دایره استبداد، تمامیتخواهی، تنگنظری و انحصارطلبی توسط جمهوری اسلامی اصلی‌ترین رویکردی‌ست که می‌تواند از بروز نتایج فاجعه‌آمیز ترور جلوگیری کرده و ره را برای تحول دموکراتیک باز کند.

جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ‌کودار

8. 6. 2017

برابر با هجدهم خرداد 1396

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید