حفاظت از جنگلهای زاگرس

بیانیه ها1397/10/13

پس از به تاراج و یغما بردن درختان جنگل‌های هیرکانی شمال ایران اکنون نوبت به جنگل‌های زاگروس رسیده است، مدتی است با سرازیر شدن مافیای چوب ( وابسته به سپاه پاسداران ) به جنگل‌های زاگروس و همچنین در سایه‌ی سکوت مسئولین بی‌مسئول استان‌های زاگروس‌نشین، شاهد موجی از تخریبات و ویرانی جنگل‌ها و منابع طبیعی این منطقه هستیم...

 

پس از به تاراج و یغما بردن درختان جنگل‌های هیرکانی شمال ایران اکنون نوبت به جنگل‌های زاگروس رسیده است، مدتی است با سرازیر شدن مافیای چوب ( وابسته به سپاه پاسداران ) به جنگل‌های زاگروس و همچنین در سایه‌ی سکوت مسئولین بی‌مسئول استان‌های زاگروس‌نشین، شاهد موجی از تخریبات و ویرانی جنگل‌ها و منابع طبیعی این منطقه هستیم؛ از طرفی دیگر شاهد دستگیری و بازداشت روزافزون فعالین محیط‌‌‌ زیستی و تهدید و ارعاب سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی حامی محیط‌ زیست از سوی نهادهای نظامی و امنیتی می‌باشیم.

ما به‌عنوان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان )کودار( انسان را بخشی جدای ناپذیراز طبیعت می‌دانیم و حفاظت و صیانت از طبیعت را حفاظت از انسان و امر و رسالتی اخلاقی برای خود می‌دانیم و ضمن حمایت معنوی از انجمن‌ها و فعالین محیط زیستی اعلام می‌داریم در برابر این تجاوزات و تخریباتی که در طبیعت منطقه‌ روی می‌دهد، سکوت نخواهیم نمود و عاملین این تخریبات را آگاه و هوشیار خواهیم کرد که نیروهای ما به‌مثابه نیروهای مدافع خلق و طبیعت منطقه، آنان را شناسایی نموده و به مجازات اعمالشان خواهند رساند.

کمیته‌ی اکولوژی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان

14 دیماه 1397

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید