مانیفست تمدن دموکراتیک(مسائل گذار از مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته‌ دموکراتیک) نسخه گردآوری و ویرایش شده‌ی، دفاعیات پنج جلدی عبدالله اوجالان است.

مانیفست تمدن دموکراتیک(مسائل گذار از مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته‌ دموکراتیک) نسخه گردآوری و ویرایش شده‌ی، دفاعیات  پنج جلدی عبدالله اوجالان است.

«مرکز نشر آثار و اندیشه‌های عبدالله اوجلان» برای سهولت در دسترسی و مطالعه‌ی منسجم‌تر مخاطبان عزیز، تصمیم برآن گرفت که هر یک از دفاعیات پنج‌گانه‌ و مستقل را گردآوری و ویراش دوباره نماید و در قالب دوره‌ی کامل پنج جلدی تحت عنوان «مانیفست تمدن دموکراتیک» به مخاطبان ارائه نماید.

 

کتاب حاضر ویرایش و چاپ سوم:

کتاب اول- تمدن عصر خدایان نقابدار و شاهان پوشیده

کتاب دوم- تمدن کاپیتالیستی، عصر خدایان بی نقاب و شاهان عریا ن

کتاب سوم- آزمونی در باب جامعه شناسی آزادی

کتاب چهارم- بحران تمدن در خاورمیانه و رهیافت تمدن دموكراتیك

کتاب پنجم- مسئله ی کورد و رهیافت ملت دموکراتیک

است.

برای دریافت دوره‌ی کامل پنج جلدی مانیفست تمدن دموکراتیک لطفا کلیک نمایید.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید