مناطقی که اکنون سپاه پاسداران در شرق کردستان مورد حمله قرار می‌دهد مناطق با وضعیت قرمز اعلام شده با ویروس کرونا هستند

رژيم ایران در برابر مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی زینب جلالیان با شکست بزرگی مواجه شده است. لازم است تمام احزاب در این مقطع متحد و یکصدا در برابر استعمارگری ایستادگی کنیم.

عضو کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هِلی سه گفت:« رژيم ایران در برابر مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی زینب جلالیان با شکست بزرگی مواجه شده است. لازم است تمام احزاب در این مقطع متحد و یکصدا در برابر استعمارگری ایستادگی کنیم

زینب خراسان عضو جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از تلویزیون آرین به توطئه و برنامه‌ی نسل‌کشی خلق کُرد از سوی قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پرداخت.

خراسان در ابتدا گفت: قرن بیست‌ویکم برای خلق کرد سرنوشت‌ساز است. با اتحاد می‌توان در قرن ‌بیست‌ویکم به اهداف و آرمان‌های خود رسید. در صورت نبود اتحاد میان خلق کُرد و خصوصا احزاب کُردی احتمال تکرار تاریخ و پیمان لوزان دیگری وجود دارد.

عضو کودار در پاسخ به گفته‌ی مسرور بارزانی رئيس حکومت اقلیم کردستان مبنی بر« باید پ.ک.ک از جنوب کردستان خارج گردد» گفت: از یاد نبریم چه کسانی از جنوب کردستان در مراحل حساس تاریخی همچون جنگ داعش دفاع نموده‌اند و چه کسانی از میدان مبارزه گریختند. خلق کرد خصوصا جنوب کردستان به خوبی می‌داند که هجمه‌های دولت ترکیه بر جنوب کردستان به دلیل حضور نیروهای پ.ک.ک نیست، بلکه تهاجماتی در برابر همه‌ی خلق کرد در راستای استعمار این بخش از کردستان از سوی دولت ترکیه است. همچنین این توطئه جهت نسل کشی فیزیکی و فرهنگی خلق کرد است.

وی همچنین در مورد بیانیه‌ی مجلس حکومت اقلیم کردستان مبنی بر خروج تمام احزاب کرد خصوصا پ.ک.ک در جنوب کردستان گفت: اولین تصمیم مجلس حکومت اقلیم کردستان علیه جنبش‌ آزادی‌خواه آپویی بود. تصمیمی که منجر به جنگ داخلی پ.د.ک و پ.ک.ک در سال ۱۹۹۲ گردید. برخی از احزاب جنوب کردستان هنوز هم دارای ذهنیتی واپس‌گرا و مرکزگرا هستند. باید دانست ارتش ترکیه باید از خاک جنوب کردستان خارج شود نه گریلاهای پ.ک.ک.  

زینب خراسان در مورد هجوم‌ سپاه پاسداران بر گریلاهای شرق کردستان همزمان با حملات دولت ترکیه در جنوب کردستان گفت: مناطقی که اکنون  سپاه پاسداران در شرق کردستان مورد حمله قرار می‌دهد مناطق با وضعیت قرمز اعلام شده با ویروس کرونا هستند. بدان معنی که قدرت‌های منطقه‌ای درمرحله‌ی شیوع ویروس کرونا سیاست‌ و طرح‌های خود را همچنان عملی می‌سازند. همچنین با تعطیل نمودن محل کار و تشدید فقر در این مقطع، خواهان پیشبرد سیاست جاسوس‌سازی در جامعه خصوصا در شرق کردستان هستند. بنابراین افرادی که با فریب این‌ رژیم در دام جاسوسی برای دولت گرفتار شده‌اند، بایستی این عمل کریه را به کناری نهاده و درکنار و همراه مردم قرار گیرند. اگر کسی بر این اعمال و رفتار خود اصرار ورزد، بدون جواب نخواهد نماند. همچنین اشخاصی که در ریختن خون رفقا‌ی ما دست داشته‌‌اند و یا در آینده داشته باشند، بدون شک با پاسخی راسخ روبرو خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

خراسان در رابطه با موضع خلق کرد خصوصا جوانان و احزاب شرق کردستان در مقطع کنونی گفت: لازم است تمام احزاب در این مقطع متحد و همسو در برابر استعمارگری ایستادگی کنیم. هدف تمام احزاب کردستان و خصوصا شرق کردستان، کردستانی آزاد است و بر این مبنا می‌توان در یک جبهه‌ی متحد با استعمارگران مقابله نمود. دیگر زمان آن رسیده که جوانان در بیرون‌ راندن استعمارگران از خاک کردستان نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. عملیات جوانان در شرق کردستان و در کُل کردستان بایستی ستون و پایه‌های استعمارگری و استعمارگران را درهم شکند. لازم است خاک کردستان را از دیکتاتوری و فاشیسم زدود.

زینب خراسان در پایان برنامه‌ی هلی سه در مورد زندان سیاسی کرد زینب جلالیان که اکنون دست به اعتصاب غذا زده، گفت: رژیم استعمارگر ایران زینب جلالیان را از تمامی حق و حقوق انسانی و سیاسی یک زندانی محروم نموده است. ابتلای زینب جلالیان نتیجه عدم توجه رژیم به وضعیت زندانیان است. آشکار است رژيم ایران در برابر ایستادگی، مقاومت و مبارزه‌ی تاریخی زینب جلالیان در زندان قرچک ورامین با شکست بزرگی مواجه شده است. زینب جلالیان با مقاومت و مبارزه‌ی خود به سمبل هویت زن آزاد در شرق کردستان و ایران مبدل گشته است. بنابراین لازم است که خلق کرد، آزادیخواهان و خصوصا جوانان از موضع زینب جلالیان حمایت نمایند. همگرایی در مبارزات در راستای ایرانی دموکراتیک و کردستانی آزاد نقش تعیین کننده‌ای دارد.

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید