در حالی پنجمین سالگرد شھادت ھوال سارا و ھمراھانش را گرامی میداریم  که مفهوم انقلاب به معنای واقعی کلمه که همان تحول بنیادین درمناسبات اجتماعی و ساختارهای ذهنی، معرفتی و مادی جهان انسانی است، در خاورمیانه و کوردستان به عمق و ابعاد وسیعی دست یافته است. چنان که در عصراضطراب، پوچی و ابتذال کالاشدگی انسان، انقلاب کوردستان همچون روحی برای دنیای بی روح معاصر جای‌-گاه خود را پیدا کرده است. بی گمان این تحول به وقوع نمی‌پیوست اگر عشق، پایمردی و اصرار مبارزانی که مبارزه، به شیوه‌ی زندگیشان مبدل گشت، نبود. سارا مبارزی از این سنخ است که مبارزه و حیاتش یکی گشته و جهالت و بی‌عدالتی را برنتافت. مبارزی نستوه که الهام بخش زنان و مردان بسیاری گشت و ساختن جهانی انسانی‌تر و عادلانه‌تر را به همه‌ی ستمدیدگان نوید داد.

  تحولات و مبارزاتی که اکنون خاورمیانه را در برگرفته و نظامهای ظلم و جور را نشانه رفته‌اند می‌تواند طرحی نو را در تاریخ مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی انسان دراندازد و شیوه‌ی حیاتی را که کاملا متفاوت با آنچه مستقر است برای جوامع انسانی به ارمغان آورد. سارا و تفکری که بدان تعلق دارد مبادی این طرح و مناسباتند که رسیدن به آزادی و استقلال  را  سرلوحه‌ی مبارزه خویش قرار داده‌ و مصممند تا رنسانس خاورمیانه را که رهایی زن رکن بنیادین آن است، رقم زنند. برای رسیدن به این مهم نه آنرا از دشمنانش گدایی کرده و نه بزک کرده‌ی آنرا می‌خواهند.  درست بدین جهت است که این مبارزه و مبارزانش، دشمنان قسم‌خورده‌ای را در پیش دارند که از هر فرصت و امکانی برای عقیم گذاشتن این مبارزه  استفاده کرده و می‌کنند. 

ترور سه زن، سه مبارز، سه آزادی‌خواه درست در قلب اروپا ، آنهم پیش چشم همه‌ی دنیا و سکوت شرمسارانه‌ی فایده باوران اروپایی را در این چارچوب می‌توان ارزیابی کرد. داستان این قتل عام بار دیگر و رساتر از قبل مفهوم حقوق بشر لیبرالیستی را به چالش کشیده و آنرا به محک گذاشته است. 

 

کودار ضمن گرامیداشت یاد و مبارزه هوال سارا، روژبین و روناهی، عهد خود را با همه‌ی شهدای راه آزادی تا رسیدن به آرمانهای والایشان دوباره کرده و از تمامی آزادی‌خواهان بویژه زنان دعوت می‌نماید که با الهام از مبارزات این شهدا به صفوف مبارزه جهت ساختن جهانی آزاد و برابر بپیوندند.

 

شورای مدیریت کودار                       

۸/۱/۲۰۱۸

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید