رژيم جمهوري اسلامي ايران كه شيعه حسيني راستين را با سياست‌‌هاي خلق‌ستيز خود درچارچوب اسلام سیاسی‌ـفاشیستی با انحرافی عمیق مواجه ساخته و خواسته‌هاي خود را بر ملت‌هاي ايران تحميل مي‌كند، سنت دادخواهی  كربلا را هر روزه قرباني آماج قدرت‌طلبانه‌اش مي‌نمايد. نفي حقوق طبيعي ملت‌ها و استفاده رژيم از نيروي دين و مذهب بعنوان ابزار سركوب، همانا ضديت با عدالت‌خواهي كربلا است. پس از گذشت چهل سال، خلق‌هاي ستمديده و آزاده به جرم حق‌‌خواهي در ايران و كوردستان با اعدام،‌ شكنجه، سركوب و قتل مبارزان آزاديخواهشان روبرو مي‌شوند و این امر  قطع يقين نشانه تضاد بارز سياست‌هاي رژيم با اهداف و ایده‌آل‌های دینی است. اين درحاليست كه نه تنها حقوق ملي،‌ بلكه حقوق مذهبي و باورداشت‌ها در نتيجه سياست‌هاي تفرقه‌انگیزانه‌ی مذهبي رژيم فاشیستی‌ـشیعی ايران،‌ پايمال مي‌گردد.«مردم‌سالاري ديني» چیزی جز اعدام، شكنجه و سرکوب برای ملت‌هاي فارس، كورد، ‌بلوچ، آذري، عرب و ديگر ملت‌ها دربرنداشته است. در چنين اوضاعي،‌ تنها کسانی می‌توانند از عدالت‌محوری دینی بحث به میان آورند که با تمام وجود در برابر ظلم، ستم، سرکوب، اعدام و انکار هویتی قد علم نمایند. در شرایطی که جنگی خانمان‌سوز دامن‌گیر کل خاورمیانه شده است حقانيت این حرکت فقط با برادري ميان ملت‌ها بويژه ملت‌هاي ايران، اثبات‌شدني است. رژيم ايران هرساله سنت مبارزه و قدرت‌ستیزانه‌ی کربلا را به حد يك مراسم از هدف دورگشته تقليل مي‌دهد درحالي که نگاه به این مقوله بایستی روزآمد گشته و مبدل به مبارزه‌ی دموکراتیک و هر روزه مبدل شود نه مراسم و مناسکی آغشته با قدرت و عوام‌فریبی.

همچون كميته اديان و باورداشت‌هاي «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)»‌ بر اين باوريم كه امروزه ايران، كوردستان و خاورميانه بيش از پييش به اتحاد خلق‌ها نياز دارند و تنها فرهنگ مبارزه و اتحاد می‌تواند به ستون پایدار مبارزات آزادیخواهانه خلق‌ها مبدل گردد.

كميته اديان و باورداشت‌هاي كودار

19-09-2018

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید