در دومین سالگرد شهادت شهید بزرگوار سیروان آریو لیلاخ یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی را گرامی داشته و با آنان در طی طریق آزادی تجدید میثاق مینماییم؛ بیگمان این تجدید میثاق چیزی جز شکستن مرزهای استعمار و استثماری نیست که ذهن ، روح و پیکره یمان را شرحه شرحه نموده است.

اما شهیدان از جنس اتحاد و یگانگی‌اند و بزرگترین سرمایه معنایی‌مان. آنان که خودسازی و خودآگاهی تاریخی را برایمان برجای نهاده اند. و با جسم و جانشان پلی از جنس همبستگی و هم‌آوایی را برساخته‌اند. اکنون دیگر مرزی نیست میان لیلاخ و شرناخ چنانچه مرزی نیست مابین روژآوا و روژهلات. و همه این دستاوردهای تاریخی برآیند ایثار و فداکاری شهیدانی از جنس سیروان آریو لیلاخ میباشد. چرا که شهیدان این سرزمین انکار استعمارند و با خونشان بیرق همرسانی و همیابی کوردها را تجسد بخشیده و به اهتزار درآورده‌اند.

در دومین سالگرد شهادت این شهید بزرگوار سوگند یاد می‌کنیم که جهت برساخت اتحاد ملی و درنوردیدن مرزها و محدودیت‌هایی که مانع از همبستگی ملت کورد می‌شوند، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

 

 

کمیته‌ی شهیدان جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ کودار

۱۲.۱۱.۲۰۱۸

 

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید