بارز قهرمان نیروهای ی.پ.گ «آرگش زاگرس» که در روز ۲ آگوست در جریان آزادسازی شهرستان سرین به شهادت رسیده بود، دیروز 18 آگوست در مزار شهدای قندیل به خاک سپرده شد.

مبارز قهرمان نیروهای ی.پ.گ «آرگش زاگرس» که در روز ۲ آگوست در جریان آزادسازی شهرستان سرین به شهادت رسیده بود، دیروز 18 آگوست در مزار شهدای قندیل به خاک سپرده شد.

کاوان علاف با کد سازمانی آرگش زاگرس اهل مهاباد بود که مقاومت کوبانی پیوست و در روز 2 آگوست 2015 در جریان آزادسازی شهر سرین توسط جنایت‌کاران داعش به شهادت رسید. پیکر آرگش زاگرس دیروز 18 آگوست از طریق دروازه‌ی مرزی سمالکا به جنوب کوردستان منتقل و در آرامگاه محمد کاراسونگر در قندیل به خاک سپرده شد. در طول مسیر پیکر شهید با همراهی صدها نفر از هم‌وطنان به سوی قندیل بدرقه شد.

شهید آرگش با تعهد به آزادی و انسانیت، از روژهه‌لات کوردستان به روژآوا رفت تا آزادی را برای روژآوا و مردمانش به ارمغان بیاورد. او و همرزمانش با خون خود امید به زندگی را در روژآوا و کوبانی آفریدند. شهید آرگش مبارزی فدایی از خانواده‌ای میهن‌دوست بود که با درک واقعیات تاریخی ملتش به جنگ با دشمنان این خاک رفت و با شهادت خود وفاداریش به شهیدان و مبارزه در راه آزادی کوردستان را اثبات نمود و نشان داد که از مهاباد تا کوبانی بر آزادی اصرار می‌ورزد. این تعهد مصرانه او را از قندیل تا کوبانی کشاند و با خون بذر پیروزی را در روژآوا کاشت.

در پایان مراسم پدر و مادر شهید آرگش این چنین با فرزند خود وداع گفتند:

پدر شهید آرگش: شهید آرگش فرزند من نبود بلکه فرزند این آب و خاک و بود من تنها از لحاظ فیزیکی او را پرورش کردم اما با روح و جان فرزند این خاک بود.

مادر شهید آرگش: شهید آرگش در مهاباد متولد شد، در قندیل به حرکت آزادی‌خواهی پیوست و رشد یافت، در شنگال زخمی شد و در کوبانی شهید شد. امروز به خانه‌ی حقیقی خود قندیل بازگشت.

مشخصات مبارز جانباخته ی.پ.گ:

نام و نام خانوادگی: کاوان علاف

کدسازمانی: آرگش زاگرس

محل تولد: مهاباد

نام مادر و پدر: کبری ـ صلاح‌الدین

تاریخ پیوستن: 2008 قندیل

تاریخ و محل شهادت: کوبانی ـ سرین ـ 2 آگوست 2015

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید