درگذشت نویسنده‌ی شهیر و متعهد علی‌اشرف درویشیان را به عموم ملت کورد، ملت ایران و خانواده‌ی آن بزرگوار تسلیت عرض نموده و یاد و خاطره‌ی ایشان را گرامی می‌داریم. علی‌اشرف درویشیان در مقام یک نویسنده‌ی متعهد نوک‌ قلمش را جهت کرنش برای هیچ نظام خواهان تسلط بر اذهان و اندیشه نلغزاند. از این حیث ایشان نه برای حقیقت که با عمل خویش خود حقیقت را به رشته‌ی تصویر درآوردند. ایشان با نه بزرگ خویش به متابعت از گفتمان غالب بر فضای فکر و روان ایرانی الگویی جاویدان در حفظ استقلال و کرامت بیان بود. از این منظر علی‌اشرف درویشیان معلم آزادی و حقیقت و اخلاق خواهد ماند.

کودار یاد و خاطره‌ی این معلم اجتماع را گرامی داشته و سعی بر آن خواهد داشت تا نظام چون اندیشیدن ایشان را بسط دهد.

جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ـ کودار

۲۷/۱۰/۲۰۱۷

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید