كارگر مبارز و زحمتكش، روح خلق های تحت ستم جهان برای گسترش مبارزات آزادیخواهانه جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری می باشد. روز جهانی كارگر، روز رهایی خلق ها و طبقات زحمتکش از غل و زنجیر دولت‌ها و نظام‌های استثمارگر و استعمارگر می باشد.

كارگر مبارز و زحمتكش، روح خلق های تحت ستم جهان برای گسترش مبارزات آزادیخواهانه جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری می باشد. روز جهانی كارگر، روز رهایی خلق ها و طبقات زحمتکش از غل و زنجیر دولت‌ها و نظام‌های استثمارگر و استعمارگر می باشد. همچون -جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار پیشاپیش این روز را به پیشاهنگان آزادی، كارگران جهان و سایر مبارزان در مسیر رهایی خلق‌ها تبریك می‌گوئیم.

درحالی به پیشواز روز جهانی كارگر می‌رویم كه سیستم سرمایه‌داری و لویاتان دولت-ملت، با اعمال فشار مضاعف و به طور بی رحمانه سعی بر عمق بخشیدن هر چه بیشتر بردگی انسانیت را دارند. وضعیت استثمار و جنگ در خاورمیانه و کوردستان كه به مركز جنگ جهانی سوم مبدل شده اند، بیانگر اهمیت مبارزه برای كسب آزادی و برابر می‌باشد. بدون شک کارگران یکی از نیروهای موثر و تعیین کننده در به نتیجه رساندن مبارزات می‌باشند. ولیکن با توجه به عمق بهره‌کشی و استثمار تمام طبقات جامعه از طریق سیستم سرمایه داری در ایران و جهان، برای به نتیجه رساندن این مبارزات یک اتحاد منسجم اجتماعی نیازی مبرم است.

آنچه مشخص است، تقلیل دادن مبارزه به یك روز و محدودساختن آن تنها در اماكن كار و كارگری نمی‌تواند در برابر این سرکوب‌ها کفایت مبارزه را ایجاد بکند و شاید حاكمان مستبد و بهره‌كشان زورگوی دولت-ملتها از این تقلیل دهیها بهره بجویند، لذا باید مبارزات کارگری از قفس تنگ و محدوده کارگاهی رهایی یابند و با پیوستن به مطالبات و مبارزات عمومی جامعه، جهت پیشاهنگی خلق های ستمدیده به خیابانها سرازیر شوند. بایستی اذعان داشت تا زمانیكه طبقه كارگری كه به سازش با سرمایه‌داری هژمونی‌خواه مجبور گردانده شود و از زنجیر اسارت ذهنی رهایی نیابد، نمی‌توانند در میادین و خیابانها با موج‌های مردمی; یكپارچه و متحد شوند. در بحبوحه مبارزه رهایی در كوردستان و ایران، شرط آزادی فروریختن حصارهای سرد و بی‌رحم رژیم‌ استثمارگر، حضور در میادین است.

آشکار است كه از عفرین تا كوبانی، از آمد تا سلیمانیه و از ارومیه تا ایلام  كه به مركز جنگ جهانی سوم و هدف حملات تبهكاران داعش، دولتهای مستبد و استثمارگر تركیه و ایران مبدل شده ، این جنبش آزادی خواهانه خلق کورد است كه پیشاهنگ نستوه و شكست‌ناپذیر مبارزات برحق خلق‌ها و زحمت کشان شده است. جنبش آزادیخواهی خلق کورد با پیشاهنگی رهبر آپو كه چهل‌ سال پیش تحت عنوان حزب كارگران كوردستان آغاز شد خود حاوی معنای عمیقی می باشد، این جنبش امروز پرچم دار خلق های خاورمیانه و جهان شده و این خود گویای همان معنای اینترناسیونال برای تحقق بخشیدن حتمی مبارزات  آزدایخواهانه و برابرطلبی كارگران و خلقها است. آنچه مبارزات مستمر خلق ها و زحمت کشان در پی آن است، امروز با اندیشه ملت دموكراتیك كه كارگران، جوانان، زنان، معلمان و اقشار مختلف در مركز ثقل آن قرار دارند، در کوردستان در شرف تحقق است.

همچنان که شاهد هستیم، سال جاری، سال ارتقا و اعتلای مبارزات و اعتراضات اقشار مختلف در ایران و شرق كوردستان بوده و این سیل قیام همچنان خروشان است. انکار ناپذیر است که كارگران در روند این مبارزات، از هفت‌تپه گرفته تا دیگر میادین ایران و كوردستان، پرچم‌دار مبارزات اجتماعی بودند. همچنین در شرق كوردستان و در میان سایر خلق های تحت ستم ایران، طبقه كارگر علیرغم ستم طبقاتی با ستم ملی از سوی جمهوری اسلامی رویارو هستند. تمامی بحران‌ها و استثمارهای نظام ایران و فشارهای جهانی بی‌رحمانه نه دامن دولتمردان و سرمایه داران بلكه صرفا دامن طبقات زحمت کش و  بویژه كارگران را گرفته است. آنچه در ایران قشر زیر خط فقر عنوان می‌شود، روزانه در حال گسترش است و با این وضعیت و جهت گذار از ان راهی جز انسجام و تداوم مبارزه نیست.

اعلام می داریم که همچون «جامعه دموكراتیك و آزاد شرق كوردستان ـ كودار» در پیشبرد مبارزات اجتماعی با پیشاهنگی كارگران و زحمتكشان مصمم هستیم. همانطور که شاهد هستیم با وجود چهل سال سرکوب و استثمار جمهوری اسلامی ، خلقها و طبقات زحمتکش راسخانه برای نیل به آزادی در میدان مبارزه در پیکار و تکاپو می باشند. لاجرم مبارزه یك وظیفه اخلاقی ـ سیاسی است، با توجه به این واقعیت تمامی خلق های ایران، خلق مبارزمان در شرق کوردستان، به ویژه كولبران زحمتكش و کارگران مبارز كه روزانه با كشتار و سرکوب روبرو هستند، بدانند تنها راه برون رفت از وضعیت اسفبار امروز در گرو گسترش سازماندهی سراسری و انسجام مبارزاتی  اقشار مختلف جامعه است.

ماه می که با روز كارگر آغاز می شود ماه شهیدان كوردستان است. همچون كودار به مناسبت مصادف‌بودن روز كارگر با آغاز ماه شهیدان، یاد و خاطره تمامی شهدای جنبش آزادیخواهی كوردستان، بویژه شهدای بخش مطبوعات پژاک كه بر اثر حمله هوایی در 1 می 2008 در قندیل به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم. روز جهانی كارگر، روز به اوج رسیدن مبارزات ملت‌هاست و مبارزات ملت كورد با اعتصاب‌ غذای كه پیشاهنگ آن «لیلا گوون» است از سوی هفت‌هزار زندانی سیاسی در شمال كوردستان و تركیه و فعالان كورد در چندین كشور اروپایی ادامه دارد معنویت و امید خلقمان را افزون ساخته است. همچون كودار تا رسیدن به پیروزی كامل خلق کورد و سایر خلق های ایران با پیشاهنگی كارگران از پای نخواهیم نشست.

                      

جامعه دموكراتیك و آزاد شرق كوردستان ـ كودار

29-04-2019

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید