مجازات خيانتكاران و مزدوران

همه بايد بدانند كه مجازات خيانتكاران و مزدوران مرگ است.

روز 1 ماه سپتامبر اولين سالگرد شهادت رفيق چالاك جوانرو(ايوب فخري) يكي از پيشاهنگان و مبارزان كنفدراليسم جوانان شرق (KCR) است. شهادت اين رفيق قهرمان و فداكار خلق‌مان، به شيوه‌اي وحشيانه و درندانه از جانب مزدوران محلي كردستان در يكي از روستاهاي توابع مريوان صورت گرفت. اين مزدوران با بي‌رحمي و وحشيگريشان، شهيد چالاك را كه در ميان خلق مشغول به فعاليت مدني در شهر بود، در حين خارج‌ شدن از شهر مريوان در اطراف روستاي توتمر مورد حملات درندانه قرار داده و به شهادت رساندند. همانگونه خلق‌مان و بخصوص جوانان در شرق كردستان شاهد آن بودند، كه اين خونخواران و خودفروشان تنها با اين اعمال ناشايست و غيرانساني خود بسنده ننموده، بلكه نسبت به آن بي‌احترامي نيز كردند. هدف اساسي اين نظام از انجام چنين اعمال پست‌فطرتانه، ايجاد رعب و وحشت در ميان خلق و بويژه جوانان است. هدف برحذر داشتن مبارزان از تلاش و كوشش انقلابي است اما در مقابل چنين جنايتي نه‌تنها از انقلاب باز نمي‌مانيم بلكه نشان مي‌دهيم كه انتقام هر جنايتي گرفته خواهد شد. هنوز يك سال از شهادت رفيق ايوب فخري نگذشته كه يكي از عاملان شهادت ايشان به سزاي اعمال پليدش رسيد. اين عامل به نام “اسعد” توسط رفقاي گريلايمان سزاي دست داشتن در شهادت رفيق‌مان را با مرگ خويش ديد. با اين اقدام هم انتقام رفيق خويش را گرفته و هم نشان داديم كه هيچ خيانت و مزدوري در كردستان بدون پاسخ نخواهد ماند.
يكي از مهم‌ترين مسائل ما مبارزه با مزدورين و خائنان است و ما در اين مسئله براي كسي امتيازي قائل نخواهيم شد. مزدورسازي و جاش‌سازي يكي از پليدترين سياست‌هاي دشمن است كه همچون يك بيماري در ميان جامعه ما گسترش داده است و در پي آن است كه با چنين روش و راه‌هايي بر جامعه مسلط شوند. در مقابل اين امر از كليه كساني كه به دام چنين غفلتي افتاده‌اند مي‌خواهيم كه با توجه به وضعيت خلق خويش و درك پليد بودن مزدوري دست از اين شيوه زندگي برداشته و به آغوش خلق خويش بازگردند. دوري گزيدن از نهادهاي جاسوسي دشمن دست برداشتن از ضرر رساندن به منافع خلق كرد است. اين مي‌تواند همچون ندامتي محسوب گشته و قابل بخشش است. در صورت كافي نبودن اين هشدار و گفتگوي منطقي، راه‌هاي ديگر براي مبارزه با اين پديده‌ي كريه وجود دارند كه چندان مورد ترجيح ما نبوده ولي بدان معني نيست كه از آن استفاده نخواهيم كرد.
كنفدراليسم جوانان شرق (KCR) از تمامي جوانان مي‌خواهد براي ادامه‌ راه شهيدان آزاديخواه و براي انتقام‌گرفتن از مزدوران دست به شناسايي و آگاه‌سازي آنان زده، به آن‌ها هشدار داده و در صورت لازم اقدامات لازم را در اين مورد انجام دهند. همچنين هر جوان كرد براي مبارزه با پديده‌هايي كه مغاير با هنجارهاي اجتماعي ما نيستند با جاي گرفتن در صفوف انقلاب مي‌توانند بهترين پاسخگويي را براي اقدامات مزدورسازي دشمنان بدهند. هر جوان آپوئيست بايد در هر مكاني از شرق كردستان فرهنگ آپوئيستي را ترويج بخشيده تا با آن مزدوري و خيانت را در ميهن‌مان ريشه‌كن نمايد.
كنفدراليسم جوانان شرق (KCR)، عمليات كشتن فرد اطلاعاتي كه مسئول اساسي شهادت همرزم‌مان چالاك جوانرو(ايوب فخري) را به عنوان هشدار به چنين عواملي نيز قلمداد نموده و تلافي‌جويي با اين روش را هر روز بيش از پيش گسترش خواهد داد. اين روش را براي خويش بعنوان اصرار و عهد و پيمان در جهت ادامه‌ي راه شهيدان آزادي جوانان شرق كردستان ديده و در اين چارچوب از جوانان انقلابي مجددا مي‌خواهيم كه با جاي گرفتن در صفوف نيروهاي گريلا در مبارزه با اقدامات دشمنان داراي نقشي مختص به خويش باشند.

كورديناسيون كنفدراليسم جوانان شرق (KCR)
4/6/2008

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید