مظلوم هفت‌تن عضو شورای رهبری جامعه دمکراتیك و آزاد شرق کردستان طی گفتگویی با نوروز تی‌وی نحوەی برخورد جمهوری اسلامی ایران با جامعه یارسانیان را مورد ارزیابی قرار داد. بخش‌هایی از این گفتگو...

 

مظلوم هفت‌تن با اعلام آنکه جمهوری اسلامی ایران بخاطر سیاست خصمانه هیچگاه حاضر به قبول رسمی هویت جامعه یارسان نیست، گفت: "علت این امر اینست که اصول آئین یاری با سیاست‌های عقیدتی نظام منافات دارد. در این آیین نگاه به بشریت و طبیعت متفاوت بوده و برای اراده و درک انسانی اهمیت قائل است."

 

عضو رهبری کودار افزود: "در سبزە میدان کرماشان، جایی که حسن روحانی از آن دیدار کرد در زمان قاجار شخصی بنام تیمور بانیارانی که نماد مقاومت بود بخاطر آنکه مانند منصور حلاج در مورد حقایق سخن می‌گفت بدار آویخته شد. فعالان یارسانی نیز بخاطر عدم توجه به مطالباتشان در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را بهم دوختند. جمهوری اسلامی می‌خواهد به نرمی هویت مردم یارسان را تغییر دهد. به کرات از پیروان یارسان خواسته شده که دینشان را عوض کنند تا فرصت کار در ادارات دولتی به آنها داده شود. مناطق زندگی یارسانیان از لحاظ اقتصادی نیز عامدانه در فقر نگه داشته می‌شوند."

 

وی با تصریح آنکه حکایت عشق و حقیقت برای جمهوری اسلامی قابل هضم نیست گفت: "انکار آئین یارسان به این دلیل است. پیروان آئین یاری باید در برابر این ذهنیت فاشیستی وحدت و همصدایی ایجاد کنند. حکومت تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مردم یارسان را مجبور به مهاجرت کند تا ذوب فرهنگی روی دهد و ارزش‌های خود را فراموش کنند. یارسان‌ها باید هوشیار باشند و از موجودیت خویش دفاع کنند. این حکومت کم از داعش نیست."

 

مظلوم هفت‌تن همچنین اعلام کرد: "کسانی که سلاح نظام را در دست گرفته و نان حرام آنرا می‌خورند دیگر سرسپردەی حق و یارسان نیستند. این افراد باید با مطالعەی تاریخ به ارزش‌های انسانی خویش بازگردند. انتظار می‌رود که یارسانی‌ها علاوه بر مشارکت در جنبش آزادیخواهی کردستان، با گروههای دیگری مانند ایزدی‌ها، علوی‌ها و کاکەای ها در جنوب کردستان نیز رابطه قوی برقرار کنند تا با تشکیل جبهەای مشترک، دشمنان فکر نابودسازی آنها را از سر خارج کنند."

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید