نشریه‌ی که‌ژوان سال سوم شماره‌ی دهم ارگان نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان منتشر شد

که‌ژوان نشریه‌ی ایدئولوژیک، نظامی و هنری 

جهت دانلود پی‌دی‌اف کلیک نمایید

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید