مقاله ای از «ریوار آبدانان» "عضو ریاست کل شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان" در ارتباط با نقشه راه کوداردر خصوص حل مسئله کورد و ایجاد دموکراسی در ایران

کودار، همزمان با انتخابات 96 یک نقشه‌راه سیاسی برای دموکراتیک‌نمودن ایران و حل مسئله‌ی کورد ارائه کرد. این اقدام را می‌توان چنین ارزیابی کرد:

-    همه‌ی نشانه‌ها به ما می‌گویند که آشوب سوریه‌ـ عراق در سال 2017 به کشورهای همسایه‌ سرایت خواهد کرد. کودار با نقشه‌راه دموکراتیک خود، در پی ایمن‌سازی جامعه‌ی ایران در برابر این خطر است.

-     ایران یک جزیره‌ی ثبات نیست؛ بلکه جزیره‌ای محاصره‌شده در میان آتش است. نقشه‌راه کودار، فرصت‌ پیشگیری لازم را پیش از وقوع حادثه در اختیار جامعه‌ی ایران قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی را نیز به انتخاب مسیر صحیح دعوت می‌کند.

-     شکل‌گیری ملت دموکراتیک، یگانه راهکار برای زدودن سایه‌ی جنگ از سر کشور و پاسخگویی به مطالبات انباشت‌شده‌ی خلق‌های ایران است.

-      خلق‌ها، زنان، روشنفکران و جامعه‌ی مدنی ایران می‌توانند حول نقشه‌راه کودار، بزرگترین «همگرایی دموکراتیک» را تحقق ببخشند.  

-     کودار با این نقشه‌راه، مسئولیت‌پذیری سیاسی،‌ اخلاقی و انقلابی خود را برای حل مسئله‌ی کورد و همه‌ی مسائل جامعه‌ی ایران اعلان کرد.

-      مسئله‌ی کورد برای کشور ایران صرفا یک مسئله‌ی داخلی نیست؛ زیرا به‌گونه‌ای استراتژیک بر جایگاه ایران در خاورمیانه تأثیرگذار است. وزنه‌ی سیاسی مسئله‌ی کورد برای ایران، به‌مراتب بیش از برجام خواهد بود. نقشه‌راه کودار، این واقعیت را بار دیگر گوشزد نمود.

-      کوردستان، دروازه‌ی تحولات خاورمیانه و ایران است. ترجیح نخست کوردها در روژهلات کوردستان این است که مسئله‌ی خود را به شیوه‌ی دموکراتیک در ایران حل کنند. کودار با نقشه‌راه سیاسی خود یک گام بزرگ و مصمم در این راه برداشت.

-     حضور باند فاشیست احمدی‌نژاد در انتخابات 96 توهین آشکاری به جامعه‌ی ایران بود. ایران به گذار ریشه‌ای از ذهنیت و رفتارهای سیاسی «احمدی‌نژاد»آسا نیاز دارد. نقشه‌راه کودار، ریل‌گذاری برای گذار ایران از این ذهنیت و رفتار است.

-      کودار شرط برخورد مثبت در قبال انتخابات 96 را آمادگی حاکمیت ایران برای گشایش سیاسی دموکراتیک قرار داد. پیداست که با ملی‌گرایی ایرانی‌ـ اسلامی باند احمدی‌نژاد؛ انحصارطلبی اصول‌گرایان؛ شعارمحوری اعتدال‌گرایان و تقیه‌ی سیاسی اصلاح‌طلبان نمی‌توان دست به گشایش سیاسی زد. وضعیت کنونی ایران با راهکارهای گذشته دیگر قابل مدیریت نیست؛ عبور از این گردنه‌ی هول‌انگیز تاریخی نیازمند ترجیح هوشمندانه، دوراندیشی سیاسی و تغییر خودخواسته‌ی دموکراتیک است.

-     خلق کورد در روژهلات کوردستان، سمبل ایستار دموکراتیک جامعه‌ی ایران در برابر استبداد و ستم است. کودار با نقشه‌راه خود نشان داد که ایستار دموکراتیک و سلطه‌ناپذیر خلق کورد و همه‌ی خلق‌های ایران را ارتقا خواهد بخشید.

-      جنگ خاورمیانه، محصول انفجار مشکلات انباشت‌شده‌ی اجتماعی در درون کشورهاست. جریانات سیاسی فاقد پروژه‌‌ی دموکراتیک برای حل مسائل جامعه، نمی‌توانند پایدار بمانند. کودار، پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی چاره‌یاب برای حل مسائل اجتماعی ایران داد(نظیر کمیسیون اقتصاد، زنان، محیط‌زیست، مدیریت‌های بومی و...). همین خصلت جامعه‌گرایی، کودار را پیشتاز تحولات سیاسی‌ـ‌ اجتماعی ایران می‌نماید.

-      نظم کنونی ایران نمی‌تواند در برابر آشوب و بی‌نظمی خاورمیانه تاب بیاورد. کودار و کوردها برای شکل‌گیری نظم سیاسی تازه و دموکراتیک در ایران، پروژه‌ای چاره‌یاب ارائه کردند. پس از ارائه‌ی این نقشه‌راه، مسئولیت‌ها متوجه حاکمیت ایران است.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید