همان گونه که همگان مطلع هستیم در طی شب گذشته شاهد زلزلهای شدید در بیشتر مناطق شرق کوردستان و بویژه در کرماشان  و نواحی همجوار آن و همچنین جنوب کوردستان بودیم . متاسفانه زلزله باعث خسارات  گستردهی جانی و مالی در این نواحی شد که بیم افزایش آن میرود.  آوارگی تعداد زیادی از خلقمان در کرماشان، سرپلذهاب، قصرشیرین ، ازگله، ثلاث باوجانی، دالاهو و شاآباداز پیامدهای این زلزله بود. همزمانی این  فاجعهی طبیعی با آغاز فصل سرما و بارش برف و باران، سبب تشدید آلام خلقو سختی کمک رسانی شده است. وضعیت نامناسب اقتصادی و فقر گسترده نیز زلزلهزدهگان را با مشکلات و دردهای مضاعفی مواجه ساخته است.

هر چند مسئولان دولتی از امداد و کمک رسانی فوری به این مناطق خبر میدهند اما پرواضح است که این ادعا تنها ژستی تبلیغاتی بوده و ما ارادهی راسخی جهت ساماندهی و کمکرسانی به فاجعهدیدهگان را شاهد نمیباشیم. شاهد مدعا، این مسئله میباشد که بیشترین زیانها به پروژههای مسکن مهر وارد آمده است. که این نشان از سطحی نگری و عدم مسئولیتپذیری نسبت به جان و مال مردم از سوی مسئولان دولتی است.

کودار ضمن تسلیت به خانوادهی جانباختگان و آرزوی شفا برای مجروحان این حادثهی غم بار، با پشتوانهی فرهنگ همکاری و همیاری که از پایههای محکم اجتماعپذیری مردمان این سرزمین میباشد از تمامی خلقمان جهت امداد رسانی و همکاری با زلزلهزدگان دعوت به عمل میاورد که در کوتاهترین زمان به سازماندهی خود پرداخته و مستقل از نهادهای دولتی خود به یاری آسیبدیدگان بشتاب و مسئولیت اجتماعی خود را در اسرع وقت به جای آورند.

جامعهی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستانـ کودار

۱۳.۱۱.۲۰۱۷

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید