مصاحبه رادیویی با رفیق آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار، به مناسبت سالگرد شهادت کاک فواد مصطفی‌سلطانی که در برنامه (لاپه‌ره) از رادیو (دنگی‌ولات) پخش شد؛ گزارش کوتاهی که می‌خوانید چکیده‌ای از مصاحبه‌ی انجام گرفته است.

مصاحبه رادیویی با رفیق آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار، به مناسبت سالگرد شهادت کاک فواد مصطفی‌سلطانی که در برنامه (لاپه‌ره) از رادیو (دنگی‌ولات) پخش شد؛ گزارش کوتاهی که می‌خوانید چکیده‌ای از مصاحبه‌ی انجام گرفته است.

آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه: اکنون ما باید تحلیل صحیحی از وضعیت موجود نیروهای چپ در ایران داشته باشیم تا بتوانیم مسائل موجود را به‌ درستی تجزیه‌وتحلیل نماییم. حال‌آنکه بنام اسطوره‌زدایی در کوردستان و ایران توطئه‌ای سازمان‌یافته که سال‌هاست توسط جریان لیبرال ایرانی و اصلاح‌طلب به راه افتاده است. این جریانات درصدد سیاه‌نمایی و پاک نمودن هویت چهره‌های انقلابی و اجتماعی، چه در کوردستان و چه در ایران می‌باشند. انقلابیونی بزرگ همچون کاک فواد مصطفی‌سلطانی یا بیژن جزنی، حمید اشرف، خسرو روزبه و امیر پرویز پویان که از چهر‌ه‌های سرشناس و انقلابی ایران و کوردستان هستند را می‌خواهند با شیوه‌ا‌ی تازه، پرونده‌های آنان را دوباره باز نموده و آن را مورد کندوکاو قرار دهند. هدف این جریانات، شخصیت‌سازی دروغین از جنبش چپ و انقلابیون این جنبش است. این سیاه‌نمایی شخصیت چهره‌های انقلابی و مورد احترام در میان مردم ایران به این دلیل صورت می‌گیرد که مردم پیشاهنگ و رهبری کارآمد نداشته باشند تا در روزهای سیاه و تاریک آنان را راهنمایی و رهبری نمایند و اینکه هیچ راهی برای رسیدن به انقلاب نیست مگر از راه اصلاح سیستم موجود و این عمل را با آگاهی کامل انجام می‌دهند.

 آریو برزن در ادامه با توضیح این مطلب که: اکنون ما می‌خواهیم در شرق کوردستان و ایران، انقلابی دموکراتیک را سازمان‌دهی کنیم. انقلابی دموکراتیک و مردمی، «کاک فواد» نماد و هویت وجودی چنین انقلابی است که می‌توان سنگ‌بنای بسیاری از افکار و نهادها را در کوردستان با توجه به نظرگاه‌های خلقی او بنیاد نمود. اینجا باید از ویژگی‌های کاک فواد صحبت کنیم و بحث در مورد فعالیتهایی که کمتر از آن‌ها صحبت می‌شود، همانند در نظر گرفتن واقعیات وجودی جامعه‌ی ایران و شرق کوردستان. در ضمن او همواره در میان آنان و در کنار خلق بوده و جزئیاتی این‌گونه که کمتر به آنان توجه نشان می‌دهند. گذار از خانواده‌گرایی یا خانواده‌محوری، ویژگی بارز کاک فواد است. خانواده‌محوری دامن حوزه‌ی فردی و اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی خلق کورد را گرفته و سنتی بسیار ناپسند به‌ویژه در نحوه سیاست‌ورزی ما در سازمان‌دهی دوباره جنبش‌های کوردی است. ریشه آن به نحوه‌ی زیست و تفکر عشیره‌ و طایفه‌ای بازمی‌گردد که با مقاومت متحجرانه‌ای که دارد در حال تحمیل خود بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی مدرن است. اشخاص و نهادهایی با توسل به رفتارها و منش‌های پوسیده و متحجر وارد عرصه‌ی حزبی در کوردستان شده‌اند و به این شکل و تحت نام و لوای حزب می‌خواهند اداره امور مردم به شکلی سنتی و عشیره‌ای در دست بگیرند. کاک فواد با اطلاع از عمق این موضوع با جدیت تمام با آن برخورد نمود. بدین ترتیب شیوه‌ی سازمان‌دهی و ساختار سیاسی و حزبی که او برای اداره امور برساخت در آن خانواده‌گرایی هیچ جایگاهی نداشت. او سیاست را از بطن خانواده و عشیره گرفته و به میان مردم برد.

آریو برزن به اهمیت و لزوم گذار نمودن از خانواده‌گرایی در کوردستان اشاره نمود: گذار از مرحله خانواده‌گرایی در کوردستان به‌خصوص در آن دوران بسیار پراهمیت است. اگر این تلاش ادامه می‌یافت قطعاً ما امروز شاهد شفافیت بیشتری از جانب احزاب کوردی در کوردستان بودیم. متاسفانه کاک فواد به دلیل شهادت زودهنگامش مجال آن را نیافت که ذهنیت و ساختار خانواده‌گرایانه را از حوزه‌ی سیاسی و سیاست‌ورزی به طور‌کلی ریشه‌کن نماید. گذار از ساختار سنتی خانواده و بنیان نهادن شکلی از سیاست‌ورزی آگاهانه و شفاف در میان مردم ادامه‌ی این رویکرد بود. متاسفانه بعد از شهادت او باز هم شاهد ادامه همان به‌اصطلاح ساختار سیاسی و بازتولید آن در کوردستان هستیم. در موقعیت زمانی که رژیم اشغالگر اسلامی ایران مردم را از کار و فعالیت سیاسی منع می‌نماید، کاک فواد با درک صحیح از وضعیت موجود، خواستار بازگرداندن حوزه‌ی سیاست به بطن جامعه یا بازگرداندن امر سیاسی به حوزه‌ی زیستی جامعه می‌شود.

عضو شورای مدیریتی کودار در پایان صحبت‌هایش با خاطر‌نشان کردن این موضوع که: کاک فواد فراتر از کار حزبی، در اندیشه نهادسازی در کوردستان بود تاو آنکه بتواند نهادهای مردمی را سازمان‌دهی نماید. امروز ما مریوان را به‌مثابه نه تنها یک شهر، بلکه همچون یک پیکربندی اجتماعی دارای شخصیت در نظر می‌گیریم. به نظر من تکه‌هایی از شخصیت کاک فواد در شخصیت و بافت کنونی شهر مریوان را می‌توان مشاهده نمود. ساختارهایی که امروز در مریوان مهم است وجود انجمن‌های زیست‌محیطی، جامعه‌شناسی و تئاتر و کارهای جمعی دیگر که مردم در آن مشارکت می‌کنند، است؛ این به معنای آن است که شهر دارای جنبه‌ای فرهنگی هم هست و آیا می‌شود چنین فکر کرد که کاک فواد در پدید آوردن چنین نهادهایی شرکت داشته؟ به باور من بله، کاک فواد کارهای زیر‌بنایی بسیاری انجام داده و همچنین باعث شخصیت‌بخشی به شهر مریوان شده، یعنی امروز مریوان در سایه پیشاهنگی کاک فواد دارای چنین شخصیتی شده و در ناخودآگاه و گذشته این شهر، شخصیت کاک فواد را به وضوح می‌توان مشاهده نمود.        

        

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید