خلق کورد سال‌هاست با مبارزه و مقاومتي بي‌نظير، توانسته در راستاي تعيين سرنوشت و آينده خويش گام بردارد. باني اين مبارزه «عبدالله اوجالان» رهبر خلق کورد و خلق‌های خاورمیانه بوده که تا به امروز پيشاهنگي اين مبارزه را برعهده‌ داشته. دشمنان خلق کورد از روزهای آغازین مبارزه ما تاکنون رهبر آپو و جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد را هدف حملات خويش قرار داده‌اند. اين حملات با اسارت رهبر آپو در 15 فوريه 1999 در كنيا و استرداد ايشان به تركيه وارد مرحله‌اي نوين شد و امروز نیز با اعمال انزوای شدید علیه ایشان و تهدیدکردن پیشاهنگان جنبش آپویی وارد مرحله ای حساس و خطرناکتر شده است. دشمنان خلق کورد، پس از ربودن رهبر آپو جهت حذف کامل فیزیکی ايشان که در جريان توطئه بین المللی موفق به انجام آن نشده بودند، با ايجاد سيستم ضدبشری زندان امرالي خواستند تا نقشه های از پیش طرح شده ی خود را عملی نمایند. دولت ترکيه و ساير دولت‌هاي حاكم بر ميهن‌مان و هم نيروهاي بين‌المللي دخيل در اين توطئه با آغاز دوران امرالي، اقدام به طرح‌ریزی و اجراي نقشه‌اي نوين در برابر خلق كورد دست زده و در پي آن برآمدند تا اين خلق را تماماً از صحنه روزگار محو نموده نمایند. در این راستا با بهره‌گیری از روش‌هاي مختلف همچون زندان، شكنجه، قتل‌عام، آسميلاسيون در پی ايجاد فضایی آکنده از رعب و وحشت شدند که هدف آن خفه نمودن صدای آزادی‌خواهی خلق کورد بود.

اخيراً نیز سیستم سرمایه‌داری جهانی همراه با دولت‌های محافظه‌کار منطقه‌ای و نیز بعضی از احزاب وابسته به آن‌ها با در پیش گرفتن نقشه‌هایی جدید، مرحله‌‌ی نويني از نقشه‌های خود را بر ضد‌ کوردهای آزادی‌طلب و دوستانشان را آغاز نموده‌اند. همزمان با آن، ارتش ترکيه تمامي بخش‌های کوردستان را هدف حملات زمینی و هوایی خويش قرار داده است. این حملات با همکاری بعضی از احزاب منطقه‌ای وارد فاز خطرناکی گردیده. حملات ارتش ترکيه به کوردستان با همکاری متفقانش نشان‌دهنده آن است که دشمني گسترده و بسيار وحشيانه‌ عليه خلق کورد در منطقه در جريان است. دشمنان خلق کورد درصددند آن هستند که با قدرت و شدت هر چه تمام‌ سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی مورد نظر خويش را بر خلق کورد تحميل ‌نمايند. اما تا بحال موضع‌گيري خلق کورد نشان داده است که خلق‌مان نسبت به اين مسائل آگاه هستند. و اين آگاهي ژرف است که مقاومت ایثارگرانه‌ی را از جانب آنان امکان پذیر می‌سازد.

هم اکنون موضوعی که از اولویت و اهمیت خاصی براي خلق کورد برخوردار است، مقابله با حملات اخير دشمنان و در رأس آن تلاش براي از بین بردن تجرید تحمیل شده بر روی رهبر آپو و آزادي ايشان است. زندان "امرالي" مدلي است که براي سراسر کوردستان در نظر گرفته‌اند. سياستي که در امرالي اجرا مي‌شود هماني است که در کوردستان به شکلی و مقیاسی وسیع‌تر در حال اجرا است. بیش از بیست سال است علي‌رغم حسن ‌نيّت رهبر آپو جهت حل مسئله‌ی کورد به طرق دموکراتیک، دشمنان خلق کورد اين را همچون ضعف جنبش خلق کورد قلمداد نموده و از آن سوءاستفاده مي‌نمایند.

در دیگرسوی نیز اعتراضات مردمی در ایران علیه سیاست‌ها و برخوردهای غیرانسانی حکومت جمهوری اسلامی، آحاد جامعه را را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است. برخوردهای دولت جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به وضعیت موجود، نشان‌دهنده عمق بحران ذهنیتی و ساختاری و فقدان اراده حل مسائل از سوی حکومت جمهوری اسلامی است. به همین سبب، ما به عنوان کمیته خیزش مردمی در ایران و شرق کوردستان، مرحله‌ فعاليتي فراگير و جدیدی را در راستای آگاه‌سازی و دعوت از تمامی اقشار جامعه در راستای تلاش برای آزادی عبدالله اوجالان و نیز پشتیبانی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی در اقساء نقاط ایران را آغاز نموده‌ایم. این مرحله با شعار "دیگر بس است" در برابر فاشیسم دولتی و انزوای تحمیل شده بر اوجالان و تلاش برای آزادی ایشان آغاز می‌گردد. در همین راستا از تمامی اقشار جامعه به ویژه زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، روشنفکران و دیگر بخش‌های جامعه دعوت می‌نماییم که فعالانه در این مرحله‌ی مبارزاتی مشارکت نموده و تمامی تلاش خود را در جهت ترویج افکار عبدالله اوجالان در این مقطع نوين از مبارزه‌ آزادي‌خواهانه خلق‌های ایران و شرق کوردستان بکار گیرند. لذا کمیته خیزش مردمی در ایران جهت پيگيري اين مرحله‌، تمامی نیروی خود را جهت ترویج افکار و اندیشه‌های عبدالله اوجالان به کار گرفته و جهت حمایت از اعتراضات مردمی، کارگری، دانشجویی و معلمان در ایران و کوردستان و همچنین در دفاع از مطالبات برحق خلق‌های آذری، بلوچ، عرب،فارس و کوردها در ایران تمامی توان خویش را جهت پشتیبانی از آن‌ها به کار خواهد گرفت. در همین چارچوب وظایف پیشروی ما به شرح زیر می‌باشد:

 

  1. ترویج افکار عبدالله اوجالان در این مرحله فعالیتی که خاورمیانه برای برقراری صلح بیش از پیش به ایشان نیازمند است مهم می‌باشد. هر کس باید آن را همچو وظیفه ای اخلاقی - وجدانی دیده و به تشریح و ترویج افکار و ایده های ایشان برای گذار جامعه از بنبست موجود بنماید.
  2. در این برهه زمانی که در ایران کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان و دیگر اقشار جامعه برای رسیدن به حقوق برحقشان در اعتراض و اعتصاب گسترده بسر می‌برند، بایستی همگان به پشتیبانی از این اعتراضات برخیزند و به شیوه‌ای فعال در سازماندهی این اعتراضات مشارکت ورزند.
  3. تمامی فعالیت‌های اقشار جامعه در این مرحله به ویژه، زنان و جوانان، دانشجویان، خانواده‌های زندانیان سیاسی و شهدای راه آزادی، میهن‌دوستان، اعضای جامعه مدنی در شرق کوردستان و ایران با حساسیت بیشتر به وظایف محولی خود پرداخته و تمامی نیرو و توان خود را در چارچوب شعار «دیگر بس است» بکار گرفته و تا رسیدن به اهدافشان از پای ننشینند.
  4. لازم است تمامی جوانان و دلسوزان راه آزادی به تشریح و ترویج این وظیفه در سطح جامعه و همچنین در گستره‌ی شبکه‌های اجتماعی دست زده و به اشکال متنوع در مورد وضعیت وخیم اوجالان در زندان امرالی به اطلاع رسانی بپردازند و در این راستا افکار عمومی ایران را از وضعیت ایشان مطلع سازند و برای آزادی ایشان کار کنند.

 

اين مرحله فعالیتی، مقاومت و مبارزه‌اي است که تا نتيجه‌گيري قاطع ادامه خواهد داشت. هر فرد ميهن‌دوست کورد و هر آزادی‌خواه ایرانی که در پي حياتي انساني و آزاد است و آزادانه مي‌انديشد بايد به شیوه‌ای همه‌جانبه در این مرحله حساس مشارکت نمایند. به‌ همين منظور بايستي هر انسان حق‌طلبی در هر جايي که به‌سر مي‌برد در فعاليت‌هايي که در چارچوب مبارزه نوين ما و در قالب "ديگر بس است" صورت مي‌پذيرد، مشارکت نماید.

خلق کورد در شرق کوردستان نیز بایستی با تکيه بر نيروي خويش و با تشکيل نهادها و سازماندهی نیروهای مردمی با تمامي توان خود از اين فعاليت فراگير خلقي، ميهني و حيثيتي پشتيباني کرده و در آن سهيم باشند.

در اين راه با بهره گرفتن از قدرت آزادي، حقانيت و عدالت، بار ديگر مقطعي نوين از وظيفه‌اي انساني را بر عهده گرفته‌ايم. با اعتقاد به لزوم وجود برادري، برابری، صلح و انسانيت، آرزوی پيروزي براي تمامی آزادی‌خواهان و حق‌طلبان را خواستار بوده و دست همياري و همبستگيشان را مي‌فشاريم.

 

 

 

کمیته‌ی سەرهەڵدان خلق‌های ایران و شرق کوردستان

20-12-2018

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید