که‌ژوان نخستین نشریه‌‌ی ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان HPJ منتشرشد. که‌ژوان، ارگان رسمی نیروهای مدافع زنان شرق کوردستان است که اولین شماره‌‌ی آن در اسفند‌ماه 1394 منتشر گردید. در نخستین شماره از این نشریه به بررسی وضعیت بحرانی در خاورمیانه و به ویژه تنش و بحران داخلی ایران، رویداد پانزدهم فوریه، و نیز چرایی تشکیل HPJ پرداخته شده‌است. این شماره شامل گفتگو، مطالب و مقالات اجتماعی با محوریت زن و نقش آن در نهادینه‌نمودن مبارزه و دفاع مشروع و نیز بخش ویژه‌ی ادبیات است. پوستر ویژه‌ی شهیدان «دنیز امرالی» و «زیلان سردشت» نیز از صفحات ویژه‌ی که‌ژوان است. که‌ژوان نخستین شماره‌‌ی خود را به تمامی شهیدان مقاومت باکور به ویژه‌ تمامی مادران و کودکانی که در این مقاومت جانشان را از دست‌داده‌اند، تقدیم نموده‌است.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید