کوبانی نمود مقاومت عصر

بیانیه ها1397/11/7

چهار سال از آزادسازی کوبانی میگذرد. رشادتها، ایثار و جانفشانی‌هایی که در طول تاریخ مدرن بی‌مانند است کوبانی و حماسه نهفته در ان را بر تارک تاریخ مقاومتهای معاصر قرار دارده است...

 

چهار سال از آزادسازی کوبانی میگذرد. رشادتها، ایثار و جانفشانی‌هایی که در طول تاریخ مدرن بی‌مانند است کوبانی و حماسه نهفته در ان را بر تارک تاریخ مقاومتهای معاصر قرار دارده است.

این امر میسر نمی‌گردید مگر با ایثار خون صدها انقلابی از هر چهار بخش کوردستان و انقلابیون انترناسیونالیست جهان که بیدریغ و فدایی‌وار جان خویش را در راه یاری رسانیدن به خلق ستمدیده کورد اهدا نمودند.

در واقع هرکسی بایستی بر این امر واقف باشد که کوبانی تنها نقطه جغرافیایی کوچکی بر روی نقشه نیست که به آن با دست اشاره نمود. کوبانی نمود بارز اتحاد چهار بخش جداشده کوردستان است. کوبانی آخرین سنگر مقاومت سوسیالیستها ،زنان، جوانان، ستمدیدگان و خلقهای به حاشیه‌ رانده‌شده در جهان بود. بنابراین مقاومتی که در کوبانی صورت گرفت را باید به مثابه نماد مقاومت عصر قلمداد نمود که نام خویش را در کنار مقاموت ویتنام، پاریس و استالینگراد قرار داد.

حماسه مقاومت کوبانی تنها در وادی سخن شکل نگرفت بلکه این حماسه با ایثار جان و خون هزاران انسان آزاده شکل گرفت؛ انسانهای آزاده‌ای که مرزها و خط‌کشیهای استیلاگران چهار بخش کوردستان را زیر پا گذاردند و به یاری هموطنان خویش شتافتند. نقش آفرینی و ساختارشکنی‌ای که شهیدانی چون هه‌ردم موسی، سیامند، روکن و روژن و انترناسیونالیستهای انقلابی چون شهید روژوان پیشاهنگی تاریخی آن را به عهده گرفتند.

در چهارمین سالروز آزادسازی کوبانی این روز را به همه آزادی‌خواهان جهان تبریک عرض نموده و یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی و انسانیت را گرامی میداریم.

کمیته‌ی شهیدان کودار

۲۷/۱/۲۰۱۹ 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید