ین موضع پ.د.ک نبایست از سوی خلق کورد خصوصا روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی مورد قبول واقع گردد. نباید فراموش کرد اگر پ.ک.ک از میان رود، حکومت اقلیم کوردستان نیز پس از آن از بین می‌رود

عضو شورای مدیریتی کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« این موضع پ.د.ک نبایست از سوی خلق کورد خصوصا روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی مورد قبول واقع گردد. نباید فراموش کرد اگر پ.ک.ک از میان رود، حکومت اقلیم کوردستان نیز پس از آن از بین می‌رود.»

گوران شاهو عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار»، در برنامه‌ی هفتگی هلی سه به وضعیت زینه ورته،  پیامدهای ویروس کرونا و تاثیرات آن بر جامعه‌ی ایران و شرق کردستان و روز جهانی کارگر در موقعیت کنونی پرداخت.

شاهو در ابتدا یاد و خاطره‌ی شهدای مقاومت ۲۴ روزه‌ی سنه را گرامی و بر تحقق اهداف و آرمان‌های آزادیخواهانه سوگند یاد نمود و در مورد وضعیت زینه ورته و پروژه‌ی دولت‌سازی پ.د.ک گفت: مسئولان حکومت‌ اقلیم جنوب کردستان برخی از نیروها و احزاب را مانعی در برابر پروژه‌ی دولت‌سازی در جنوب کردستان می‌بینند. پروژه‌ی دولت سازی با تمام انتقادهایی که در مورد آن وجود دارد، در چه چارچوبی خود را تعریف می‌نماید مهم است. مرزهای آن چگونه و تا کجا امتداد خواهد یافت؟ روابط آن با سایر بخش‌های کوردستان چگونه است؟ روابط دیپلماتیک آن بر چه مبنایی تعریف می‌گردد؟ آیا این دولت خودکامگی یا دموکراسی و مشارکت تمام احزاب و نیروهای موجود در کوردستان و خصوصا جنوب کردستان را مبنا قرار می‌دهد؟ بدون شک ایجاد هر ذهنیتی خصوصا در کوردستان مستلزم چارچوب و فرمی سیاسی است. اما دولت و پروژه‌ی دولت سازی نمی‌تواند خواسته‌ها، مطالبات و نیازهای جامعه را برآورده نماید. سوال اساسی این است که آیا پروژه‌ی دولت سازی حزب دموکرات باشور کوردستان - عراق «پ.د.ک» در چارچوب کلیت کوردستان است یا تنها یک خاندان به نام بارزانی؟!

وی در ادامه افزود: تاسیس حکومت اقلیم کوردستان حاصل مبارزه و تلاش تمام خلق کورد در دیگر بخش‌های کوردستان است و تنها مختص به پ.د.ک و ی.ن.ک نیست. بنابراین حضور تمام نیروها و احزاب در جنوب کردستان مشروع است. همکاری پ.د.ک با دولت فاشیست ترکیه و وجود نیروهای استعمارگر در جنوب کوردستان زمینه‌ساز جنگ داخلی و از میان بردن انقلابیون کوردستان است. این موضع پ.د.ک نبایست از سوی خلق کورد خصوصا روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی مورد قبول واقع گردد. موضع جامعه‌ی کوردستان خصوصا برخی از احزاب، هنرمندان و روشنفکران در مورد وضعیت زینه ورته بجا و جای قدردانی است.  نباید فراموش ننمود که اگر پ.ک.ک از میان رود، حکومت اقلیم کوردستان نیز پس از آن از بین می‌رود. البته وضعیت زینه ورته نه تنها تهدیدی برای قندیل بلکه برای هر چهار بخش کوردستان خصوصا شرق کوردستان نیز است.

شاهو در مورد ویروس کرونا و تاثیرات و پیامدهای آن در جامعه گفت: ویروس کرونا تمام مناسبات دنیای سرمایه‌داری را زیر سوال برده است به گونه‌ای که توان مقابله با این ویروس را ندارند؟ اجرایی نمودن طرح‌های فاصله‌گذاری، وام‌دهی و قرنطینه از سوی رژيم ایران جوابگوی وضعیت فعلی نیست. این طرح‌ها نه‌تنها کارکردی ندارد بکله توان اعمال این طرح‌ها نیز وجود ندارد. زیرا در وضعیت فعلی تمام اقشار جامعه خصوصا قشر فرودست در وضعیت اسفبار و دشواری قرار دارند و توان فراهم‌ آوردن مایحتاج روزمره‌ی خود را ندارند.

عضو شورای مدیریتی کودار در مورد فساد ساختاری و اقتصادی رژيم استعمارگر ایران در موقعیت کنونی گفت: نبود سازوکار دموکراتیک و وجود حاکمیتی مستبد در ساختار رژيم استعمارگر ایران مسبب اصلی فساد‌ اقتصادی و ساختاری است. همچنین نبود آگاهی اجتماعی زمینه‌ساز چنین وضعیتی است. چهل دزد علی بابا در نتیجه‌ی نبود سازوکار دموکراتیک و وجود آقازاده و حاکمیتی فاسد به وجود می‌آید. فساد اقتصادی اخیر و مفقود شدن نزدیک به پنج هزار میلیارد به معنای واقعی کلمه غارت و تاراج است. فاصله‌ی طبقاتی کنونی و شرایط دشوار قشر زیردست خصوصا کارگران حاصل فساد اقتصادی و ساختاری رژيم استعمارگر یران است.

گوران شاهو در مورد وضعیت کنونی کارگران خاطرنشان ساخت: وضعیت کرونا، ناکارآمدی و بحران مدیریت در رژيم ایران، نگاهی غیرعلمی به مسائل اقتصادی و تشدید تحریمات از جمله عواملی هستند که کارگران را در وضعیت دشواری قرار داده‌اند. نبود بودجه، تسهیلات و اعتماد در رژيم ایران سبب گشته تا پروژه‌های کاری و اقتصادی دچار شکست شوند. وضعیت کرونا نیز با توجه به نبود خدمت‌گذاری از سوی دولت به کارگران و درکل قشر فرودست جامعه، تاثیرات بسیار منفی بر وضعیت دشوار کارگران گذاشته است.

وی در ادامه افزود: در وضعیت کنونی یعنی وجود ویروس کرونا دولت باید به مردم خدمت‌گذاری کند. اما متاسفانه شاهد چنین عملکردی از سوی دولت نبودیم، بلکه برعکس، سپاه پاسداران در وضعیتی ماهواره‌ای را به فضا فرستاد که کارگران از فقر و گرسنگی می‌نالند. چنین رویکردی از سوی سپاه پاسداران و رژيم ایران ما را به یاد دوره‌ی رضاشاه می‌اندازد که توسعه و صنعت را در راستای سرکوب هر چه بیشتر جامعه بکار برد.

شاهو در پایان برنامه هلی سه ضمن قدردانی از همکاری و همزیستی مردم ایران و شرق کردستان در وضعیت شیوع ویروس کرونا گفت: همکاری‌هایی که از سوی مردم شکل گرفت نشانه‌ی نوعی دفاع مشروع در برابر هر گونه خطر و بلایی است. لازم است مردم این همکاری و همزیستی که می‌توان آن را خودمدیریتی نامید، گسترش دهند تا به دولت و حکومت ایران محتاج نشوند.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید