حکومت فاشیستی ترکیە بە ریاست حزب عدالت و توسعه، بسیاری از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها از جمله ‎صلاح الدین دمیرتاس و فیگن یوکسک داغ را دستگیر کرد و خواهان مجازات کردن آنهاست.
 این اقدام دولت ترکیه، فاز  دیگری از کودتای امنیتی و سیاسی علیه جنبش آزادی خواهی خلق کرد در شمال کردستان است. 
 
 
 خاتمه دادن به  پروسە صلح ، تحمیل کردن یک جنگ خونین بە کوردها در شمال کوردستان، حمایت همە جانبە از داعش و سایر گروەهای تروریستی در راستای تضعیف رۆژئاوای کوردستان، دستگیری نمایندگان کورد پارلمان، بستن و توقیف رسانه های منتقد، در واقع بخشی از اقدامات فراگیر دولت ترکیه  برای شکستن اراده  و مبارزات آزادیخواهانە  ملت کورد است.
 
این دستگیری ها، تاکید مجدد دولت ترکیە بر نادیده گرفتن موجودیت و هویت آزاد کوردها در شمال کوردستان و تداوم سیاست امحاء، آسیمیلاسیون و ژینوساید ملت کورد و سایر ملل ساکن در جغرافیای کنونی ترکیە است.
جنگ جدید ترکیە علیە کوردها در حالی اتفاق می افتد،  که منطقه خاورمیانه و مشخصا کوردستان دستخوش تغییرات گسترده ای شده است.  جنبش آزادی خواهانه کوردها به مرحله ای از بلوغ سیاسی رسیده است که دیگر هیچ دولت و  حکومتی توانایی متوقف کردن آن را ندارد.
 
بازداشت نمایندگان قانونی کوردها، ذهنیت واقعی حکومت ترکیە و در راس آن حزب عدالت و توسعه  را در قبال جامعه ترکیه و کردها و نیروهای دموکراتیک به خوبی نشان می دهد. حزب عدالت و توسعه با سرکوب کوردها در تلاش برای استقرار یک حاکمیت جدید در ترکیه است؛ حاکمیتی کە پیشتر بر مبنای فاشیسم ترکی استوار بود،  اکنون با  ارتجاع مذهبی نیز در هم آمیخته است. 
 
حملات همه جانبه دولت و ارتش ترکیه علیه کردها قطعا ادامه خواهد یافت و حاکمیت ترکیە در صدد آن است تا ملت کرد در شمال کردستان را به جامعه ای مطیع و بی اراده مبدل کند. بی شک در چنین شرایطی، تنها یک گزینه پیش روی خلق کرد است: مقاومت گسترده در مقابل ارتجاع و فاشیسم اردوغان و حزب عدالت و توسعه. برهمین اساس اتحاد علی و همگرایی نیروهای آزادی خواه و دموکراسی خواه در سرتاسر کردستان و همچنین در ایران یک ضرورت تاریخی، عاجل و فوری است.
 
برهمین اساس ما به عنوان کودار از خلق مان در شرق کردستان و ایران درخواست می کنیم که شمال کردستان را تنها نگذارند و در مقابل فاشیسم و گستاخی حزب عدالت و توسعه و اردوغان، مقاومت و اعتراضات گسترده را در دستور کار قرار دهند.
 
شورای رهبری جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید