در برهه كنوني كه جنگی فراگير در خاورميانه به انحاء مختلف در جریان است، ايران بيش از همه ی كشورها رودرروی مخاطرات بغرنجی قر ار گرفته و هر روز در ايران، شاهد ازدیاد بیکاری، فقر، سعوبت معیشت و گسترش نابرابری ها هستیم. مطالبات انباشت شده‌ِ طيفهاي وسيع جامعه از جمله كارگران، معلمان، بازاريان، رانندگان، نهادهای مدنی روزبروز بیشتر گشته و فشار روز افزون بر روي فعالان حقوق بشري، زيست محيطي، زندانيان سياسي و از سوی دیگر آغاز موج گسترده‌ي بازداشتيان توسط نيروهاي امنیتی نیز، نشانگر آغاز مرحله‌ي نويني از ارعاب و سرکوبها است.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید