جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان "کودار"، به‌مناسبت فرارسیدن ۷مین سالگرد اعدام شهیدان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم‌هولی و هم‌چنین شهیدان آزادیخواهی خلق کرد در این ماه، بیانیه‌ای را صادر کرده است.

با رشد سطح آگاهی و دانش خلقی ملت‌مان در شرق کوردستان و افزایش حضور جوانان و سایر گروه‌ها و نیروهای اجتماعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی که از درون‌مایه‌ی انقلابی نیز برخوردار گردیده است، بر حجم و میزان فشار، دستگیری و رشد سیاست‌های نسل‌کشانه‌ی جمهوری اسلامی افزوده شده است. حضور هرچه بیشتر نظامی،‌ امنیتی در جغرافیای فرهنگی ما تصویری نمایان از وضعیت ایرانی است که با برخورد و عملکرد خود، نتوانسته دغدغه‌ی اضمحلال اراده و اندیشه‌ی به آزادی فرزندان مرزبوم‌مان را عملی کند.

ایران به عنوان کشوری دخیل در مناقاشات جهانی و منطقه‌ای و با اشراف بر وقوع حوادث پس از سال 2010 یعنی شکل‌گیری آنچه که بعدها بهار عربی عنوان گردید، مداخلات در لیبی و ورود به مناقشات سوریه به خوبی بر این امر واقف بود که نخواهد توانست مستثنا از این قاعده باشد. به موازات تنگتر شدن حلقه و کمربندهای امنیتی ایران در منطقه سیاست بستن تمامی روزنه‌های اجتماعی داخلی به مانند آنچه که وقایع سالهای پایانی دهه‌ی شصت را رقم زد، در اولویت این رژیم قرار گرفت. حاکمیت به موازات شکست در جبهه‌های خارجی با توسعه جبهه‌ی جنگ علیه نیروهای داخلی سعی در استیفای منافع ازدست رفته‌ی خویش را دارد.هر بار که ایران از جبهه‌های خارجی جنگ به درون مرزهای خویش عقب‌نشینی کرده جهت برساخت انسجام کاذب داخلی با بسیج عمومی سعی در امنیتی‌ـ نظامی نمودن فضا داشته و با نمونه‌ی آنچه در سال 67 رخ داد می‌توان دریافت که در نگاه سیاسیون ایران اعدام آسان‌ترین راهکار برای عملیاتی نمودن این پروژه‌ِ‌ی کذایی است.

اعدام رفقایمان حکایت از اقدامی دووجهی داشت. این تهاجم سازماندهی‌شده که در تاریخ جمهوری اسلامی شاهد آن می‌باشیم علیه کنشگران‌ــ‌مبارزانی است که فراتر از حقوق فردی سعی در اثبات موجودیت، تداوم و توسعه‌ی هویت ملی و فرهنگی خویش دارند. نظام در لفافه‌ی دفاع از منافع خویش چیزی جز مقابله با مفهوم واقعی اصطلاحِ به رسمیت شناختن حقوق حقه‌ی ملت‌های حاضر در جغرافیای این کشور را در سر نمی‌پروراند.

پس از شکل‌گیری یک فضای سیاسی همدلانه و احساس مشترک همگرایانه در حوزه‌ی عمل در میان خلقها این اعدامها را می‌توان ناظر به این مهم دانست که ایران در نمونه شهروند و ملت کورد خواهان از میان بردن اراده و مطالبات حقه‌ی تمامی خلق‌های این جغرافیای سرزمینی است. سالهاست که مبارزه‌ی آزادی‌خواهانه ملتهای ایران و بالاخص ملت کورد تداوم داشته و برآن اصرار ورزیده شده است. امروز شاهد برساخت یک تاریخ مقاومت در زندانهای ایران بعد از انقلاب خلقی سال 57 هستیم. تمامی انقلابها از رهگذر همین مقاومت به ثمر نشسته‌اند. دغدغه‌های دیروز شیرین، فرزاد، علی، فرهاد و مهدی دغدغه‌های امروز خلقهای ایران و بالاخص خلق کورد می‌باشد. با این وصف یاد و خاطره‌ی این شهیدان را گرامی داشته و برای تحقق آرمانهاشان با آنان تجدید پیمان خواهیم نمود.

جامعه‌ دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان‌ــ‌کودار

19 اردیبهشت 1396  

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید