Iro 11’ emin salvegera damezrandina komalên ciwananê rojhilate kurdistan KCR ‘ye.KCR di 15.8.2006 bi konferans eki damezrandin.KCR li rojhlate kurdistan xwe bi rexistin dike,u xebaten xwe berfiref dike.2 emin konferansa KCR di sala 2015’an da di we deme de erisen,komen cete u faşızma AKP lı ser rojava ye kurdıstan u sengale ye.Di wan konferansan da netene ciwanen kurd besdar bibun,her wiha ciwanen fars,ji besdar bibun.ev dide diyarkirin ku KCR rexistinek ne tene, ji buy kurd kar u xebat dike.KCR li ser mirasen sehiden xwe mezin dike,sehiden weki s,hemin BEKES s,calak CIWANRO S,Xosmer KOTUL s,farasin SALMAS s,Zal MED.

3’emin kongreya KCR isal pekhat.


15.8.2017