Weke tê zanin ku serhildana gelên iranê û gelê me ye rojhilate kûrdistanê ew 9 rojin berdewam dike. Ew serhildanen gel destpeke wek pirsgirekên aborî hatin nişandan. Lebele daxwazen gel be gûman ne tenê "nan kar û pere ye" bi wi rengî girtina dest şaşê û zimanên desthiladariyê ye. Xwesteka gel azadi wekhevî adalet û demokrasiye. Carek din hat ditin ku rejima iranê hali hazirda sistema heyî de xwesteka gelan peşvazî nake. Ji ber ku rejima irane sistema xwe sisteme ke dewlet neteve. Ji bo we yeke ji gişti xwestekên civake na bine û hesap nake. Be guman ew sistem nikare xwe revebibe û berdewam bike. Dewlet netev roja me ya iroda milada xwe tije kiriye û nikare jiyan bike. 
Ji ber we yeke ji ji bo ruxandina sistema rejima irane ya dewlet neteve gişti gelên irane û rojhilate kurdistane li seri hildane û denge xwe bilind kirine. Be guman  ew serhildan ji bi peşengatiya  jinan û ciwanên we te kirib. Ne tenê ciwanen ji neteve ki ji gişti netevan bi yek dengi denge ciwanan bilind dibe û sloganên bimre xameney û bi ruxe dikdatkor  te avetin. 
Ev yek ji bo yek girtibuyina ciwanen rewşeké dirokiye. Pewiste ji her netevi û ji her qadi de ciwan yekgirti buyine xwe saz bikin û dest bidin hevdû. 
Em wek tevgera ciwanên rojhilatê kurdistanê dizanin ku ew serhildan serhildana gelên iranê ye. Em re nadin ku tu hezen prevakator wan xwestekên gelan tune bikin û bi tepisinin. İro roja serhildana 1979'an ya gelên irane zindi kirine. İro ew derfeten şoreş û serhildanê ye bi Xwe ra azadi wekhevi adalet û demokrasiye  ye bine. Ew serhildan zindaniyên siyasi rizgar bike. Ew serhildan her politikayen qirej ye rejima iranê tune bike. 
Em carek din dibejin  her ciwanen azadixwaz demokrat welatparez antifaşist pewiste bi rihe seri hilde her qadi de beşdari serhildana bi be û peşengati ji bo serhildana bike. Parastina gelê xwe bike. Am heri dawi wek tevgera ciwanen rojhilate kurdistane gişti miroven ku serhildanan da şehit ketine bi bir tînîn û wek şehiden şoreşe dibinin. Û em soz ditin emê tola şehidan ji rejima irane bigrin. Rejima irane ye hesaba qetliamen kiri ye ye bide. Bimre rejima dikdator
Bimre faşist xameny û mollayên wi
Biji serhildan biji azadi
Biji yekbuyina ciwanan

Koordinasyona KCR 
05.01.2018