Serî Hilde!

Despêk1396/8/14

Ji bo gişti Ciwanên azadixwaz û serhilder re

Wekê te zanîn ku geşedanên di rojhılatanavin de rû didin bingeha xwe ji qeyrana demokrasi û azadiyê digre. Ji ber we yeke ji hezên statükoxwaz ji wan qeyranan de neçarin û di na wan qeyran û aloziyan da dixwazin jiyana xwe direj bikin. Ji bo we ji çi politikayên xwe ye kirej hebin texin meryete û rêve dibin. Di wan politikayên xwe rê jî di hin ittifake desthilatdariye ji be gûman pek tinin. Di wan ittifaqên ku dikin jî her çiqaz li hemberi hewdû ne rast bin jî armanç û zihniyeta xwe da yekîn. Bi zihniyeteki faşist desthilatdar û dijciwake hewkariyêke dû rû jî xwe re wekê pirsgirekekî nabinîn. Politikaya ‘’ dijminê dijminê min, doste mine’’ bi kar tinîn. Ji bo we yeke ji taybet tevgera me ya azadiye û hemû hezên demokrasiye texin hedefa xwe. Di nav wan da jî ciwan û jin hedefen serekenê. Em ji wek ciwanên KCR Hemberi ev polîtîkayên ku li ser ciwan û civakê te meşandin di ciwan û civakêkî rexistini Seri hildidin.

Konaxa ku tevgerame ya azadiyê niha hatiye tu demi ev qaz nezî serkeftinê nebûye. Dema ku em te de derbas dıbın demekê dirokiyê û dinamikên serhildanên gel te de weşartinê. Şert û mercen şoreşa Rojhilate kurdistan û gelên İrane iro pir guncave û heza heyî ji bo şoreşekê azadi û demokrasiye têr dike. Be gûman şoreş bi hezên xwe rexistin kirine ve pek te. Hezên ku xwe rexistin kiriye dikarê peşeroja xwe jî Diyar bike. Ji bo peşeroja xwe avakirine rola heri esasi dikeve li ser milen ciwanan.

Ciwan û taybet Ciwanên Kurd iro di nav pençê desthilatdari û dagirkeriyede dihelê. Niha çar parçe kurdistane ciwanên kurd ji bo ku tevli şoreşe nebin û peşeroja xwe ava nekin bi kiryare qirej re ru bi ru dibinin. Em dizanin ku dagirkere kurdistane li ser ciwanên Kurd ji aliyekê politikayên pir nerm ji aliyêke jî politikayen pir hişk dimeşine. Ciwanên ku ji rastiya dijmin dur ketine bi riya madde hojber, fuhuş, bê exlaqi, dizi, ajanti, mafya buyin, askerti, sporê hwd. Dixwazin wan ji ve rastiye durtir bixin. Ciwanen ku bi tevgera azadiye u felsefa Rêbêr APO naskiriye u li ser we felsefe dixwaze xwe rexistin bike ji bi girtina, avetina zindana, işkence û bi katlima wan bê irade bihele û wan be nasname bihele. Bila ciwanên kurd bizanibe ku her curen şerê taybet û şerê psikolojik ye dijmin li ser wan kar dike.

Em dibejin bila ciwanên kurd bila rastiya kurd û Kurdistane bizanibin û hemberi ciwanen Kurd dijmine ki çawa heye. Niha di kurdistane de dijmine ki bi hov heye. Her curen şere taybet ji xwe re meşru dibine û ji bo ku ser bikeve çi deste wan te dikin.

Bila tu ciwanên kurd neyen wan listokên dijmin. Nekeve di nav xefkên dijmin. Iro gişti cihan heza ciwanên kurd nasdike û dizanin ku ciwanên kurd dema dixwazim çawa seri hildidin û dijmin tek dibin. Ev rastiyeke. Serkefina Kobanê rastiyêk bu, berxwedana cizire, serhildana nisebine, destana sure rastiyek bu, serhildana banê, meriwan, Saqiz rastiyek bu. Bila ciwanen kurdistane wan rastiya bibibnin. Her çiqaz dijmin bi politikayên xwe ye şere taybet li ser ciwanan dimeşine pewiste heman astide ji seri hildan ji hebe. Dijmin seri hildana ciwanan di tirse dijmin heza ciwanan tirse, dijmin ciwanên bi rexistinkiri tirse, dijmin ciwanên azadiye dixwaze tirse dijmin bi irada ciwanan tirse dijmin ciwanan tirse.

Her ciwanen kurd li ku dere be bila bibe , çi şert û mercide biji bila biji, heta niha çi jiyan kiribe bila kiri be ya giring ewe ku edi kiryarên dijmin qebul neke u seri hilde, nerazibuna xwe nişan bide denge xwe bilind bike. Her ciwanen kurd hemberi serokê xwe, welate xwe, axa xwe , gelê xwe, ekolojiya xwe, girtiyên xwe û hemu ciwanên bindeste dijmin dane berpirsiyare. Bila jibir neke ku ciwanên kurd iro di bin dagirkeriya dijminda jiyan dike, di bin sibera dijminda nefes digre. ev şikandin û ruxandin deste ciwanan daye. Ciwan dikarin pergala dijmin ava kirine bin bixin û pergala Rêbêr Apo ava bikin.

Ji bo ve yeke wek ciwanên kurd Çima Serî Hildin?

- Ji bo İşkence ya li ser reber apo bişkinin, ji bo tecrida li ser fikr û felsefa reber apo rakin, ji bo bi reber Apo re welateki azad de jiyaneki azad bijin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo tolhildana ciwanên ku jer zeminan de zindi zindi hatin şewitandin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo xwedî derketina diroka xwe, çanda xwe, welate xwe,xwezaya xwe, gelê xwe seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo dayîken ciwanên Kurd di nav kolanan de neyen qetil kirin katil, ji bo bawên ciwanen kurd li ser sinorande bi nave kolbertiyede neyen qetil kirin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • jinen ciwanên ku weke ferinazan neyen tecavüz kirin û qetil kirin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo civak ji hewdû qût nebê, ez eziti peş nekeve, di gelê Kurd welate xwe da weke muhacireki jiyan neke seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo zaroke kurdistane zaroktiya xwe de neyen qetil kirin û zaroktiya xwe di welatekê azad û Kolanên bi ewleh de jiyan bikin, listokên xwe dilşadi bi lizin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo ciwan kolanan û zindanan de feri madde hojbere nebin civaka xwe bi parezin Seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo nasname û irada jinen ciwan her qadi de wek kolan, dibiristan, zaningeh, malbat, di kar de were esas girtin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo ciwanen kurd xwe rexistin bikin û peşengtiya civake bikin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo di nav ciwanan de nexweşiyen kapitalizme ye wek nihilizme peşnekevin û baweriya wan ya tekoşine neye şkestin seri hilde!

Çima Serî Hilde?

 • Ji bo ciwanên kurd bi cellade xwe ve neyen giredan û ji wan tolhildine seri hilde!


 

Ciwan bila bizanibin ku iro asta şoreşa kurdistane hatiye asteki heri giring. Ji bo ve ji erka şoreşa kurdistanê dikeve li ser milên ciwanan. Ciwan pewiste ve erka xweya rumete, şerefê û ya şoreşê pek binê. Em dizanin ku rewşa iro em jiyan dikin rewşekê zor û zehmete le bele tiştek jî azadi û serkeftine xweştir nine. Ciwanen ku dikarin kolanan dijmin re teng bikin bila teng bikin, ciwanen ku dikarin hemberi fuhuş, ajanti, madde hojber, dizi be exlaqi şer bikin bila şer bikin, ciwanên ku dikarin di serhildan rexistin bikin bila serhildan bikin, ciwanen ku dikarin her cure şere taybet vala derbixin bila vala derbixin.

Le bele em dizanin ku bi ciwan anceq bi ancak bi rexistinkirineki xurt û bi perwerdeyeki baş dikarin pergala dijmin bi ruxinin. Iro ji bo ciwanen kurdistanê ji sengerên heri xurt û stratejik sengerên gerilanê. Ji bo ve ji iro tu astengi ji bo tevlibûnen Ciwanen kurd tuneyê. Her ciwaneki kurd dikare xwe bigihijine sengerên gerilla û di nav sengerên gerilla da cihe xwe bigre. Ancax bi ancax dijmin di kurdistane de di hember sengerên gerilla da dikare bişke û tek biçe sengeren gerila sengeren azadi û serkefine ne, sengeren gerilla sengeren jiyaneke demokretik avakirine ye, sengeren gerila sengeren tolhildanen hemu şehidan rakirine ye, sengeren gerila sengeren êşa dayikên kurdistane sekinandine, sengeren azadiye sengeren REBER APO AZAD Kirine ne.

Em careki din bangavazi ji bo hemu ciwanen Kurdistane re dikin û dibejin ji bo her curen dagirkeriye seri hilde, ji bo peşeroje seri hilde, ji bo tolhildane seri hilde, ji bo jiyanek azad seri hilde ji bo Rêber Apo re azad biji Seri hilde.

Lanet bibe dijminên gelê Kurdistane re!

Bimrê Dikdator û desthiladariyen her cure yi!

Biji Di bin alaya serhildane de ciwanen tekoşer!

Biji ciwanên parazwanên azadiye!

Biji Serok Apo Biji Serok Apo biji Serok Apo!

SILAV Û RÊZÊN ŞOREŞGERÎ

06/11/2017

KOMALGAY CİWANANÎ ROJHİLATÎ KÛRDİSTAN(KCR) Û YEKİTİYA JİNÊN CEWAN ROJHİLATÎ KÛRDİSTAN(YJCR)