ریوار آبدانان

آشوب و جنگ فراگیر خاورمیانه بن‌بست‌های سیاسی  و اجتماعی عظیمی را به‌وجود آورده. اما رهبر آپو با مدل سیاسی نوینی که ارائه کرد، زمینه‌ی حل بسیاری از مسائل پیچیده‌ی منطقه و به‌ویژه مسئله‌ی کورد را فراهم ساخت. وقتی ترکیه در سال 2013 وارد مرحله‌ی چاره‌یابی دموکراتیک و گفتگو با رهبر آپو شد، ترکیه سیمای تازه‌ای پیدا کرد: خطر کودتاها در این کشور فروکش نمود، اقتصادش قوی شد، ثبات سیاسی پیدا کرد و رفته‌رفته مسائل داخلی‌اش در مسیر صحیحی ریل‌گذاری شد. بنابراین ترکیه هنگامی نیرومند بود که مرحله‌ی چاره‌یابی دموکراتیک توسط رهبر آپو در این کشور هدایت می‌شد. اما پایان‌دهی به این مرحله از سوی دولت ترکیه و ایزوله‌کردن رهبر آپو و پایمال‌سازی تمام حقوق انسانی وی، ترکیه را به وضع وحشتناک کنونی دچار ساخت.

ترکیه اکنون کشوریست دچار جنگ داخلی، کودتازده، بحرانی، با اقتصادی رو به سقوط، زندان‌هایی آکنده از زندانیان سیاسی و جامعه‌ای که از شدت نارضایتی و خشم فروخورده به سمت انفجار می‌رود. ترکیه‌ای که رهبر آپو با سیاست دموکراتیک آن‌را به سمت الگوشدن در کل منطقه می‌برد، در اثر نابخردی رژیم اردوغان اینک در میان شلعه‌های فاشیسم می‌سوزد.

اینک رژیم فاشیستی ترکیه تمام توان خود را روی پاکسازی هویتی، سیاسی و فیزیکی کوردها متمرکز نموده است. همپیمانی شوم میان حزب عدالت‌وتوسعه(آ.ک.پ) و حزب حرکت ملی(م.ح.پ) که در چارچوب اهداف سلطه‌خواهانه‌ی اردوغان شکل گرفت، با مطرح‌کردن قضیه‌ی اعدام و احیای قانون مربوط به آن، خطری جدی متوجه رهبر آپو نموده است. همپیمانی مزبور حول تنها‌وتنها یک محور شکل گرفته: نسل‌کشی کوردها. به همین دلیل است که با حساسیت تمام، ترکیه را زیر نگاه خود رصد می‌کنیم. بی‌شک هرنوع اقدامی که علیه شخص رهبر آپو صورت گیرد، به معنای حمله‌ی مستقیم به خلق کورد و سرآغاز یک نسل‌کشی گسترده است. هرنوع خطری که متوجه سلامتی رهبر آپو شود، مسئولیت مستقیم آن برعهده‌ی شخص اردوغان و رژیم ترکیه خواهدبود. کوچکترین اقدام علیه رهبر آپو، کل ترکیه و منطقه را به جهنم مرگ‌باری برای اردوغان و همپیمانانش مبدل خواهدکرد. جنبش آزادیخواهی‌مان، در قبال هرنوع رفتار خطرناکی که توسط ترکیه سر بزند حتی ذره‌ای مدارا نخواهد کرد. ترکیه به اندازه‌ی کافی در آتش زیاده‌خواهیها و جنایات اردوغان سوخته و نباید بیش از این با آتش بازی کند.

خلق کورد همواره هرنوع خطر و تهدیدی علیه سلامتی رهبر آپو را خطر و تهدید جدی علیه موجودیت خود می‌داند. طی توطئه‌ی پلید 15 فوریه‌ی 1999 صدها انسان برای اثبات پایبندی خود به رهبر آپو و حفاظت از وی، جان خود را فدا ساختند. رهبر آپو، با «موجودیت، هویت و آزادی» خلق کورد عمیقا پیوند خورده است. رهبر آپو صرفا رهبر یک سازمان نیست، بلکه رهبر یک ملت است. او رهبر همان ملتی است که دختران و پسران مبارزش در شنگال و کوبانی و سرتاسر روژآوا حماسه‌ای انسانی خلق کردند و برای نجات بشریت از چنگال خون‌آشامان داعشی، اوج فداکاری را از خود به نمایش نهادند. بنابراین تهدید، شکنجه و ایزوله‌کردن رهبر این ملت مبارز و تن‌دادن به اقدامات رژیم ترکیه، به معنای حمله‌ به کرامت، هویت و موجودیت ملت کورد است. آنچه امروز ترکیه در مقابل چشم جهان علیه رهبر ملت کورد در امرالی انجام می‌دهد یک ظلم آشکار، بی‌عدالتی بزرگ و بی‌حقوقی مطلق است.

در حال حاضر، چیزی به نام حقوق در ترکیه موجودیت خارجی ندارد. سکوت مجامع اروپایی در قبال بی‌حقوقی آشکاری که 18 سال است علیه رهبر آپو صورت می‌گیرد نهایتا از ترکیه یک کشور دیکتاتورزده و ضدحقوقی ساخت که به همه‌جای خاورمیانه لشگرکشی می‌نماید و به اکناف جهان، تروریست صادر می‌کند. اروپا باید نقش خود را در بروز پدیده‌ای به ‌نام اردوغان و عودکردن بیماری فاشیسم افسارگسیخته در ترکیه ببیند و موضعی جدی اتخاذ کند. رهبر آپو، شهادت رفیق سارا طی قتل‌عام پاریس را حمله‌ی توطئه‌گران به شخص خود ارزیابی کرده بود. مرگ مشکوک عامل این قتل‌عام آن‌هم درست پیش از محاکمه، بار دیگر همکاری فرانسه با میت و تلاش آن‌ها برای سرپوش‌گذاری بر واقعیات این پرونده را آشکار ساخت. چنین رفتارهایی، اردوغان را به قتل‌عام‌ها و فاشیسمی گستاخانه‌تر تشویق می‌کند.

همگان می‌دانند که جمهوری اردوغان به سمبل شرارت منطقه‌ای، رژیم پلیسی، آپارتاید و اختناق مبدل گشته. می‌توان گفت ترکیه‌ی کنونی یک کشور بی‌اعتبار و بی‌ثبات است که آینده‌ای نامعلوم دارد. تداوم سیاست‌های ضدانسانی اردوغان، قطعا طی مدت‌زمان کوتاهی منجر به فروپاشی ترکیه خواهدگشت. جمهوری جدید ترکیه، محصول همپیمانی شوم مذهب‌گرایی ارتجاعی اردوغان و نژادپرستی کینه‌جویانه‌ی دولت‌باغچلی است؛ یک رژیم سراپا فاشیستی که روی هیتلر، فرانکو، موسیلینی و صدام را سفید کرده. دولت‌هایی که به خاطر اندک منفعت پست و بی‌ارزش، با رژیم آدمکش ترکیه کنار می‌آیند، به‌واقع در حال پروارکردن دیکتاتور نورسیده‌ی خاورمیانه هستند. اکنون از زمین و آسمان ترکیه، وحشت از دیکتاتور می‌بارد اما قطعا در درون جامعه‌ی ترکیه و به‌ویژه خلق کورد، خشمی پنهان موج می‌زند که سرانجام همانند یک سونامی بزرگ بر سر اردوغان فروخواهد ریخت.

باتوجه به تهدیداتی که طی همپیمانی جناح‌های فاشیستی حاکمه در ترکیه متوجه رهبر آپو گردیده، خلق‌ و جوانان‌مان در کوردستان وبه‌خصوص روژهلات کوردستان بایستی با هوشیاری کامل اوضاع را پیگیری کنند. همان‌طور که حلقه‌ای از آتش و مقاومت را در سال 99 پیرامون رهبر آپو درست کردیم، در این برهه که قدم‌هایمان را تندتر از همیشه به سمت آزادی برداشته‌ایم، رفتار هیچ دولت و نیرویی که خطری متوجه رهبر آپو نماید را تحمل نخواهیم کرد. پاسخ خلق کورد برای حفاظت از رهبر آپو، زلزله‌آسا و کوبنده خواهد بود.

سلامتی رهبر آپو و حضور او در عرصه‌ی سیاسی ترکیه و خاورمیانه باعث سلامتی عرصه‌ی سیاست و فراهم‌شدن امکان میلاد دموکراسی در ترکیه و خاورمیانه بود. اگر ترکیه از میان دو گزینه‌ی «یا دموکراسی یا فاشیسم»، به سمت فاشیسم گرایش یافته، علتش مسدودکردن درها به روی نقشه‌ی راه رهبر آپو و ایزوله‌کردن وی در امرالیست.

خلاصه آنکه، ترکیه با  سیاست‌های نژادپرستانه و ارتجاعی آ.ک.پ به سمت سقوطی مرگبار حرکت می‌کند. هر خطری ولو کوچکترین تهدید علیه رهبر آپو، آخرین ضربه را بر پیکر فرسوده‌ی این رژیم وارد خواهد ساخت و ترکیه را به جهنمی واقعی مبدل خواهد نمود. رهبر آپو، دل و روح خلق کورد است و در خصوص سلامتی و زندگی وی هیچ نوع مدارایی با رژیم ترکیه نشان داده نخواهد شد. اگرچه رژیم فاشیستی ترکیه رهبر آپو را همچون گروگانی در امرالی زندانی کرده اما سران این رژیم هرگز نباید از یاد ببرند که بقا و فنای ترکیه نیز در گرو وضعیت رهبر آپو است.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید