در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم تلویزیون aryen عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان KODAR گفت” اتحاد ملی، سیاسی، نظامی و اتحاد تمامی جامعه بهترین استراتژی در برابر هر حمله‌ای می‌باشد. اتحاد، انسجام و همکاری از هر بعدی به استعمارگری در کردستان و تمامی ایران پایان می‌بخشد.»
منش ویرانگر اقتصاد سیاسی در ایران
چهارمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار چهارمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی کودار ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ در دی‌ماه 1395 منتشر نمود.
نشریه‌ی ایدولوژیک، نظامی و فرهنگی کژوان شماره‌ی چهارم خود را منتشر کرد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید