منش ویرانگر اقتصاد سیاسی در ایران
چهارمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار چهارمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی کودار ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ در دی‌ماه 1395 منتشر نمود.
نشریه‌ی ایدولوژیک، نظامی و فرهنگی کژوان شماره‌ی چهارم خود را منتشر کرد.
نشریه‌ی ایدولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ژیله‌مو توسط کمیته‌ی مطبوعات جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان-‌KCR منتشر شد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید