مطبوعات نیروهای مدافع زنان «HPJ»، دومین شماره‌ی نشریه‌ی ایدئولوژیک- نظامی و فرهنگی خود را منتشر کرد. در این شماره مطالبی درباب نقش زنان در جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد از دیدگاه رهبر آپو و لزوم حضور زنان در عرصه‌ی نظامی گنجانده شده‌است.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارش مفصلی از وضعیت بهداشت و درمان زندانیان در ایران و ارائه نشدن خدمات لازم به زندانیان بیمار انتقاد کرده و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شده است.
طبق گزارشهاى رسیدە از منطقەی سرپیل زهاو حاکی از تشدید وضعیت امنیتی در این منطقە است. این گزارشها از کنترل شدید این منطقە حکایت می‌کند
دیدەبان حقوق بشر اعلام کرده است که دولت ترکیه از تحقیقات و تفحص مستقل دربارە گزارش های مطرح شدە مبنی بر سوء رفتار نظامیان با شهروندان شمال کوردستان در ترکیه جلوگیری می کند.
دامنە همکاریهای سازمان جاسوسی میت (ترکیە)و سازمان جاسوسی پاراستن (پارت دمکرات کردستان عراق) هر روز گسترش می‌یابد. بە تازگی مدارک بیشتری از همکاری این دو سازمان آشکار شدە است. آشکار شد کە سوزاندن دفاتر این حزب و بە اصطلاح حملە بە دفاتر تلویزیون روداو نقشەی خود این سازمانهاست. از سوی دیگر معلوم شدە کە بر اساس برنامەی این دو سازمان جاسوسی، پارت دمکرات کردستان می‌بایست همان برنامەها را برای سیاە‌نمایی انقلاب روژاوا هم انجام دهد.
مرکز مطبوعات یگان‌های مدافع شرق کوردستان (YRK) در بیانیه‌ای شهادت چهار گریلای این یگان را اعلام نمود.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید