با توجه به اينكه دشمنان ملت كورد كوردستان را به مركز «جنگ جهاني سوم» قرارداده‌اند، خلق‌هاي كوردستان، در رأس همگان خلق كورد با خطر نسل‌كشي، اشغال و تجزيه كامل روبروست. براي مبارزه با اين موج پرمخاطره قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي، وظيفه هر فرد كورد و خلق‌هاي كوردستان و حتي خاورميانه از عرب گرفته تا فارس و ترك آزاديخواه و دموكرات در راهپيمايي پرشكوه و عظيم فردا در سراسر شهرهاي اروپا شركت بعمل‌آورند.
با كمال تأسف و تأثر در درگذشت جناب «شيرزادخان شيزادي»، رئيس ايل كلهر، درگذشت آن بزرگوار را به خانواده‌ محترمشان، ايل كلهر و خلق‌كورد تسليت عرض مي‌كنيم و همچو «كميته باورداشت‌هاي كودار» درپي درگذشت ايشان آرزوي صبوري در راه حيات شرافتمندانه و آزاد براي خلقمان در كوردستان بويژه در خطه كرماشان مسئلت داريم.
اوضاع سیاسی ـ اقتصادی ایران که شالوده آن بر بنیان استبداد عمیق و لزوما تاریخی برساخته شده است، در قالب بحران‌های اجتماعی و ذهنیتی بروز نموده و بدلیل خصلت ضد دموکراتیک راهکارهای ارائه شده از جانب رژیم برای عبور از بحران، دولت استبدادی اسلامی ایران را در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار عمیق‌ترین بن‌بست‌ها، بحران‌ها و آشفتگی‌های ساختاری نموده است.
دیر زمانی است که شاهدیم هر روز بخشی از باشور کوردستان فروخته و یا از جانب رژیم فاشیست ترکیه مورد تجاوز و تصاحب قرار می‌گیرد. در این میان هیچ یک از احزاب باشور کوردستان به شکلی مستقیم و شفاف در مقابل این تهاجمات و تجاوزات که به جان و مال ساکنان باشور کوردستان وارد می‌گردد، مخالفت و واکنشی هر چند کوچک نیز از خویش نشان نداده‌اند.
كارگر مبارز و زحمتكش، روح خلق های تحت ستم جهان برای گسترش مبارزات آزادیخواهانه جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری می باشد. روز جهانی كارگر، روز رهایی خلق ها و طبقات زحمتکش از غل و زنجیر دولت‌ها و نظام‌های استثمارگر و استعمارگر می باشد.
پس از گذشت چند روز از حادثه ی استان گلستان و منطقه ی ترکمن صحرا و کشته و زخمی چندین نفر از خلق ترکمن و خسارت فراوان به بار آمده ناشی از سیل و بارندگی متاسفانه هنوز هیچ اقدامی از سوی حاکمیت تمامیت خواه و ظالم جمهوری اسلامی برای کمک و امداد رسانی به مردم سیل زده صورت نگرفته است..

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید