اوضاع سیاسی ـ اقتصادی ایران که شالوده آن بر بنیان استبداد عمیق و لزوما تاریخی برساخته شده است، در قالب بحران‌های اجتماعی و ذهنیتی بروز نموده و بدلیل خصلت ضد دموکراتیک راهکارهای ارائه شده از جانب رژیم برای عبور از بحران، دولت استبدادی اسلامی ایران را در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دچار عمیق‌ترین بن‌بست‌ها، بحران‌ها و آشفتگی‌های ساختاری نموده است.
دیر زمانی است که شاهدیم هر روز بخشی از باشور کوردستان فروخته و یا از جانب رژیم فاشیست ترکیه مورد تجاوز و تصاحب قرار می‌گیرد. در این میان هیچ یک از احزاب باشور کوردستان به شکلی مستقیم و شفاف در مقابل این تهاجمات و تجاوزات که به جان و مال ساکنان باشور کوردستان وارد می‌گردد، مخالفت و واکنشی هر چند کوچک نیز از خویش نشان نداده‌اند.
كارگر مبارز و زحمتكش، روح خلق های تحت ستم جهان برای گسترش مبارزات آزادیخواهانه جهت رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری می باشد. روز جهانی كارگر، روز رهایی خلق ها و طبقات زحمتکش از غل و زنجیر دولت‌ها و نظام‌های استثمارگر و استعمارگر می باشد.
پس از گذشت چند روز از حادثه ی استان گلستان و منطقه ی ترکمن صحرا و کشته و زخمی چندین نفر از خلق ترکمن و خسارت فراوان به بار آمده ناشی از سیل و بارندگی متاسفانه هنوز هیچ اقدامی از سوی حاکمیت تمامیت خواه و ظالم جمهوری اسلامی برای کمک و امداد رسانی به مردم سیل زده صورت نگرفته است..
نوروز تنها کلمه‌ی بر کاغذ و یا زمانی برای رقص و پای‌کوبی نیست. نوروز نمود بارز موفقیت، اتحاد و همپوشانی خلق‌ها در مبارزه با استبداد است؛ انقلاب و مبارزه‌ای تاریخی و همه‌جانبه با دولت و ماشین بی رحم آشوریان و اتحادی که با محوریت مادها و همراهی خلق‌های دیگر شکل یافت و سبب پدیدآوردن پیروزی بزرگ در تاریخ بشری گردید...
ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان KODAR‌ در مصاحبه‌ای با رادیو صدای ولات گفت:« "گذار از دور باطل و تبدیل ناممکن به ممکن تنها با موضع سوم ایجاد می‌گردد. همچنین یک جامعه‌ی همبسته‌ی نوین مبتنی بر عدالت اجتماعی فقط با اتحاد نیروهای دموکراتیک در یک جبهه‌ی واحد عملی می‌شود."

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید