‎اين مطلب جهت آگاهى يافتن از دوره هاى تكامل سياسى و اجتماعى جنبش آزاديخواهى خلقهاى ساكن مزوپوتاميا مى باشد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید