مناطقی که اکنون سپاه پاسداران در شرق کردستان مورد حمله قرار می‌دهد مناطق با وضعیت قرمز اعلام شده با ویروس کرونا هستند
در صورت هر خطر و تهدیدی بر زینب جلالیان به رژيم ایران هشدار می‌دهیم و بدون عکس‌العمل نخواهیم ماند. پارادایم رژيم ایران مشکل‌ساز است به گونه‌ای که انسان‌ها دیگر فرصت ادامه‌ی حیات ندارند
لازم به ذکر است که جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان کوردستان ـ‌کودار حاصل مبارزات جنبش آپویی در شرق کوردستان است که در اوایل و اواسط دهە‌ی نود میلادی در میان خلق کورد در ‌شرق کوردستان به‌ویژه جوانان نمود پیدا کرد و در اواخر دهە‌ی ٩٠ متعاقب توطئە‌ی ١٥ فوریه که در برابر خلق کورد و رهبری آن صورت گرفت این جنبش و مبارزات آپویی در شرق کوردستان شکل ملموس و عینی به خود گرفت
مبارزات خلق كورد به‌دلیل فشارهای منطقه‌ای و بين‌المللی در مرحله حساسی قرار دارد. اقدامات گلوبال سيستم سرمايه‌داری و دول حاكمه آن عليه زيست اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی ملل بويژه در ايران به حد اشباع هشدارآميز و پرمخاطره رسيده است
ین موضع پ.د.ک نبایست از سوی خلق کورد خصوصا روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی مورد قبول واقع گردد. نباید فراموش کرد اگر پ.ک.ک از میان رود، حکومت اقلیم کوردستان نیز پس از آن از بین می‌رود
ریاست مشترک کودار در برنامه‌ی هِلی سه اظهار نمود:« تمامی آحاد جامعه بایستی مبارزه‌ای سیستماتیک و دموکراتیک برای حل معضلات جامعه به گونه‌ای متداوم و ماندگار پیشبرد دهند

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید