عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد و شرق کردستان کودار سیاست‌ها و فعالیت‌های سپاه ‌استعمارگر در ایران و شرق کردستان را تحلیل و بررسی نمود.
مصاحبه رادیویی با آزاد ماکو، عضو شورای رهبری جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار به مناسبت سالگرد حماسه 15 آگوست(۲۴ مرداد) در برنامه‌ای دیگر از برنامه‌های (لاپه‌ره) که از رادیو (ده‌نگی‌وه‌لات)پخش شد، برای اطلاع هر چه بیشتر مخاطبان تنظیم و تحریر شده است
بسیار هستند شمار روستاها و شهرهای کوردستان که دچار نسل‌کشی و بمباران‌های شیمیایی قرار گرفته‌اند.

جهت اطلاع عمومی

صفحات اصلی1398/4/28

به اطلاع عموم می رسانیم که در کوهستان آسوس که جزء منطقه ماوت، استان سلیمانیه‌ی اقلیم کوردستان

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید