بیانیه‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان به منظور ازریابی وضعیت سال 2016
شماره‌ی سوم کژوان نشریه‌ی ایدوئولوژیک، نظامی و فرهنگی نیروهای مدافع زنان HPJ منتشر شد.
در روزهای اخیر خامنه ای رهبر رژیم اسلامی ایران پاکتی موسوم به "سیاستهای کلی خانواده" را به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که بر اساس آن ضمن "تأکید بر تقویت بنیان خانواده"، جایگاه زنان در خانواده را با نقشهای همسری، مادری و خانه داری و همچنین مردان را با نقشهای پدری و اقتصادی تعریف کرده بود.
معضلات اقتصادي و گسترش فقر در ايران، بيش از اينکه به خاطر تحريمهاي اقتصادي خارجي باشد به دليل سياستهاي نادرست داخلي و رويکرد مرکزيتگراي دولت ميباشد. با تغيير مديرهاي دولتي و برنامههاي اقتصادي نو اما محدود در چارچوب نهادهاي اقتصادي دولتي و يا اقتصاد خصوصي وابسته به دولت، معضلات اقتصادي نه تنها حل نميشوند بلکه عميقتر از گذشته ميشوند
خلق کرد با مبارزه و مقاومتي بيهمتا توانسته در راستاي تعيين سرنوشت و آينده خويش و ديگر خلقهای منطقه گامهای اساسی بردارد. معمار، پیشاهنگ و بانی اين مبارزه رهبر آپو است. دقیقا به دلیل چنین رویکردی است که دشمنان خلق کرد از روز اول مبارزه تاکنون رهبرآپو را هدف حملات خويش قرار دادهاند. اين حملات اگرچه چندین دهه است جریان دارد اما با ربودن رهبر آپو در ۱۵ فوريه ۱۹۹۹ از كنيا و استرداد ايشان به تركيه وارد مرحلهاي نوين شد. حتی اقدامات دولت ترکیه به این هم محدود نشد. وقتی متوجه شدند با محصور کردن رهبر آپو نمی توانند اثرگذاری و فکر و فلسفه او را دربند کنند، سیستم «امرالی» را پایه گذاری کردند.
مطلب فوق برگفته از مانيفست تمدن دموكراتيك آزموني در باب جامعه‌شناسي آزادي، بخش پنجم اثر عبداله اوجالان می‌باشد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید