مصاحبه رادیویی با رفیق آریو برزن عضو شورای مدیریتی جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ کودار، به مناسبت سالگرد شهادت کاک فواد مصطفی‌سلطانی که در برنامه (لاپه‌ره) از رادیو (دنگی‌ولات) پخش شد؛ گزارش کوتاهی که می‌خوانید چکیده‌ای از مصاحبه‌ی انجام گرفته است.
مشکلات زیست‌محیطی پدید آمده در جهان به ‌اصطلاح مدرن، مبدل به بخش مهم، بزرگ و تراژیک زیست- حیات انسان و اجتماعات انسانی شده است.
عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد و شرق کردستان کودار سیاست‌ها و فعالیت‌های سپاه ‌استعمارگر در ایران و شرق کردستان را تحلیل و بررسی نمود.
مصاحبه رادیویی با آزاد ماکو، عضو شورای رهبری جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار به مناسبت سالگرد حماسه 15 آگوست(۲۴ مرداد) در برنامه‌ای دیگر از برنامه‌های (لاپه‌ره) که از رادیو (ده‌نگی‌وه‌لات)پخش شد، برای اطلاع هر چه بیشتر مخاطبان تنظیم و تحریر شده است
بسیار هستند شمار روستاها و شهرهای کوردستان که دچار نسل‌کشی و بمباران‌های شیمیایی قرار گرفته‌اند.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید