با روی کار آمدن سیستم‌های دولتی و برهم‌خوردن تعادل جامعه‌ی دموکراتیک و اخلاقی به‌تدریج مساوات و عدالت جای خویش را به استعمار، استثمار و انحصار داد
بی‌گمان هنر و به ویژه‌ سینما به عنوان سطح و یکی از نشانگان اندیشه‌ورزی و کنش اجتماعی جهت آفرینش زیباترین جلوه‌ی حیات فردی و اجتماعی به شمار می‌رود. آفرینش و تعالی سینمای آزاد و اندیشمند، معنامندی و پویایی انسان و جامعه‌ای‌ست که آزادی و حیات آزاد را ارزشمند شمرده و برای آن تلاش می‌ورزد

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید