شرق کوردستان در چارچوب کشور اشغالگر ایران همیشه بعنوان یک مستعمره، محروم بوده است. عامل اصلی این وضعیت هم برخورد امنیتی رژیم ایران در راستای اهداف کوتاه‌مدت و درازمدت سیاسی می‌باشد. از کی و چگونه پدیده کولبری سربرآورد و به معضل مبدل شد؟ چرا باید مسئله کولبران را منفک از مسئله کورد ندانیم و آن را سیاسی برشماریم؟ ارتباط این پدیده با مبارزات آزادیخواهی کوردهای شرق کوردستان چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در مقال حاضر به واکاوی ریشه‌های سیاسی ـ امنیتی زایش‌گر کولبری می‌پردازیم تا اجازه ندهیم آن را پدیده‌ای بی‌اهمیت و بدون اعتبار صرف اقتصادی جلوه دهند.

ملت دموکراتیک شماره ۶

صفحات اصلی1396/6/16

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان کنفدرالیسم دموکراتیک منتشر شد
متأسفانه با خبر شدیم که دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی، بار دیگر با صدور یک حکم غیرانسانی و ناعادلانه، چهره راستین خود را برای تمامی جهانیان آشکار نمود. صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی‌ای که تاکنون نیز ناعادلانه و تنها به حکم جهل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندان به‌سر برده است، بار دیگر نشان می‌دهد که این رژیم واپسگرا، در راستای سرکوب صدای مخالفان و ترویج قوانین ارتجاعی‌اش، هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد.
برای داشتن خوانشی متفاوت از آنچه که در جریان است باید به قوه تخیل و ذاکره‌ِی خود کمی فشار آوریم. برآیند این خیل عظیم دیپلماسی و این همه آمدوشد چه خواهد بود؟ لابلای خطوط دیپلماتیک را چگونه باید خواند؟

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید