ژیله‌مو

صفحات اصلی1396/6/3

ژیله‌مو مجله‌ی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی جوانان شرق کوردستان منتشر شد

دغدغه‌های مشترک چپ‌ها

صفحات اصلی1396/6/2

گفتگوی آلترناتیو با ریاست مشترک جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار

دغدغه‌های مشترک

صفحات اصلی1396/6/2

بحرانی که نظام در حوزه‌ی فرهنگ مادی دچار آن شد، ممکن نبود در حوزه‌ی ایدئولوژیک نیز بازتاب نیابد. انقلاب 1968 اساساً در حوزه‌ی فرهنگ معنوی، همچون انقلابی ایدئولوژیک انفجار صورت داد. در برابر فرهنگ مدرن و تمامی مشتق‌های لیبرال راست و چپ آن سر به عصیان برمی‌داشت. از این نظر، انقلابی مهم بود

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید