این مطلب که تاثیرات وضعیت و فضای موجود در عرصه‌ی بین‌الملل که از جانب نظام جهانی بر پیکر نه‌چندان با ایستار جمهوری اسلامی ایران وارد می‌آید، تاثیرات و پس‌لرزه‌های خویش را بر مسائل سیاسی-اجتماعی و همچنین بر عرصه‌ی اقتصادی-اجتماعی دولت جمهوری اسلامی ایران و در نهایت بر کیفیت زیستی آحاد مردم می‌گذارد، نکته‌ی چندان غریبی نیست.
فواد بریتان عضو شورای رهبری کودار، در بخش دوم مقاله‌ی خود بر ضرورت اتحاد ملی جهت نیل به آزادی و دموکراسی تاکید می‌نماید. وی در این رابطه نتایج برگزاری کنگره‌ی ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
فواد بریتان، عضو شورای رهبری کودار «جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان»، در مقاله‌ای به وب‌سایت کودار، نقش‌ویژه‌ی خلق کورد در خاورمیانه را و تاثیرات مبارزات خلقی در آفرینش فصلی نوین از تاریخ را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.
بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه‌ی اردوغانی، عراق دوران بعث و سوریه، به ازای قربانی‌کردن دموکراسی، بحران در سیاست خارجی و جنگ داخلی را ترجیح دادند. نتیجه‌ی این انتخاب نابخردانه را می‌توان در خیابان‌های جنگ‌زده‌ی شهرهایشان دید. برخلاف آن‌ها، ایران با پروژه‌ی برجام، در سیاست خارجی خود مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. اما این مسیر تازه هنوز هم در سیاست داخلی ایران منعکس نگشته.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید