نگاهی اجمالی بر سیاست‌ استراتژیک در استان کرمانشاه سربرز کرماشان

بحران یا عبور از آن

مقالات1396/2/16

مقاله ای از «آرگش کارزان»در مورد نقشه راه کودار و انتخابات ایران
به قلم کاوە ئاوالان از اعضای کوردیناسیونی جامعەی جوانان شرق کوردستان (KCR)
اوین زیلان زنان ایرانی درست زمانی به دنبال خواسته‌ها و مطالباتشان شروع به مبارزه نمودند، که ایران در اوج خفقان و بحران قرار داشت. در زمان حکومت قاجاریان نه تنها زنان حق مشارکت در مجالس عمومی و اجتماعی را نداشتند،‌ حق رفتن به مدرسه و تحصیل نیز به تمامی از آنان سلب شده بود...
مقاله ای از «ریوار آبدانان» "عضو ریاست کل شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان" در ارتباط با نقشه راه کوداردر خصوص حل مسئله کورد و ایجاد دموکراسی در ایران
| سربرز کرماشان |

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید