سرمقاله‌ی نشریه‌ی ملت دموکراتیک شماره‌ی چهارم
پالایشگاه نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران است که در سال ۱۳۰۱ با ظرفیت روزانه ۲ هزار بشکه به بهره برداری رسید. در ابتدا نفت خام آن از میدان نفتی «نفت شهر» تامین می‌شد. اما
دست یافتن زنان به آگاهی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ایدئولوژیک و سیاسی، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. برای تحقق این مهم نیز غور و تأمل در علم‌ زن‌شناسی و یا ژنوئولوژی الزامی و حیاتی‌ست. جوهره‌ی راستین ژنوئولوژی بیانگر آگاهی، شناخت و پیشبرد نیروی تغییر و تحولات ذهنی و عملی در بین اقشار جامعه و به‌ویژه زنان است.
در بحرانیترین وضعیت خاورمیانه، بنبستِ سیاسی نیروهای فاشیسم دولتی و شکستِ بنیادگرایی لجامگسیخته به سردمداری نظام هژمونیک سرمایهداری جهانی، اثباتگر این حقیقت انکارناپذیر است که استقرارِ دموکراسی رادیکال در بحرانیترین منطقهی جهان، تمامی معادلات و توازنات پلید این نیروهای اشغالگر را برهم زدهاست

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید