ویژەنامەی اردیبهشت ماە «مجلەی ژیلەمو» منتشر شد.
کمیته‌ی فرهنگ و هنر کودار کتاب «مشرقِ بهشت» را منتشر کرد. مشرقِ بهشت عنوان کتابی درباره‌ی هنر است که توسط انتشارات مرکز فرهنگی بیستون در فروردین ماه سال 1396 منتشر گردیده است

کژوان شماره‌ی چهارم

کتاب و مجله1395/11/6

دولت‌ـ ملت، قدرت و فاشيسم

کتاب و مجله1395/5/13

گزیده‌ای از تحلیلات رهبر آپو در مانیفست تمدن دموکراتیک - جلد چهارم

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید