اولین شماره مجله پاکروان، کار مشترکی از یگان های مدافع زن HPJ و یگان های شرق کوردستان YRK منتشر شد.
پنجمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» ویژه‌نامه‌ی آذربایجان‌ ـ کوردستان منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار پنجمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی آذربایجان ـ کوردستان در فروردین 1396 منتشر نمود.
ویژەنامەی اردیبهشت ماە «مجلەی ژیلەمو» منتشر شد.
کمیته‌ی فرهنگ و هنر کودار کتاب «مشرقِ بهشت» را منتشر کرد. مشرقِ بهشت عنوان کتابی درباره‌ی هنر است که توسط انتشارات مرکز فرهنگی بیستون در فروردین ماه سال 1396 منتشر گردیده است

کژوان شماره‌ی چهارم

کتاب و مجله1395/11/6

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید