KODAR
منش ویرانگر اقتصاد سیاسی در ایران
چهارمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار چهارمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی کودار ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ در دی‌ماه 1395 منتشر نمود.
نشریه‌ی ایدولوژیک، نظامی و فرهنگی کژوان شماره‌ی چهارم خود را منتشر کرد.
تاریخ مبارزات زنان ایران دارای پیشینه ای کهن و فراز و نشیبهای فراوانی بوده است. در این مقاله تاملی خواهیم نمود بر وضعیت زنان در دوران مشروطیت، نظام پهلوی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران. هر یک از این ادوار بر موقعیت زنان تاثیر خاصی گذاشته است...
برای بسیاری وقتی صحبت از رژیم جمهوری اسلامی میشود، اولین چیزی که در ذهنشان تداعی میگردد، زندان است. البته که با نگاهی اجمالی به تاریخ رژیمهای دیکتاتوری درمی یابیم که زندان همیشه به مثابه ابزاری برای راه اندازی جنگ روانی علیه مخالفانشان و نیز تخریب شخصیت و شکستن اراده به کار برده میشود...

سیاست روز

1397/11/15

در این هفته صحنه ی سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه شاهد تحولات بسیاری بود، از افزایش قیمتها و نارضایتی بیشتر در داخل تا تغییرات جهانی و توازنات بین المللی. برای یک بار دیگر قیمت دلار روند صعودی پیدا کرد

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید