KODAR
چهارمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» منتشر شد. ملت دموکراتیک نشریه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کودار چهارمین شماره‌ی خود را به صورت ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی کودار ـ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ـ در دی‌ماه 1395 منتشر نمود.
نشریه‌ی ایدولوژیک، نظامی و فرهنگی کژوان شماره‌ی چهارم خود را منتشر کرد.
نشریه‌ی ایدولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ژیله‌مو توسط کمیته‌ی مطبوعات جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان-‌KCR منتشر شد.
سوچ عنوان نمایشگاه گروهیِ عکس جمعی از عکاسان زنی‌ست که از سوچ‌های خود بیرون آمده‌اند و سوچی از دید زنانه‌ی خود را به نمایش می‌گذارند، چراکه بر این باورند سوچ زنانگیشان در سوچ ماندن نیست، بلکه باورند تا دنیا را از سوچ‌‌های دیگری بشناسانند.
منش ویرانگر اقتصاد سیاسی در ایران
تنش‌های خاورمیانه همه را به فکر استحکام جایگاه و موقعیت خود در خاورمیانه وادار کرده. مرکز بحرانهای سیستم امپریالیستی اکنون در خاورمیانه است. به همین دلیل تمام نیروهای سرمایه داری در خاورمیانه وارد جنگ شده‌اند...
تحولات در خاورمیانه با سرعتی عجیب و غیر قابل پیشبینی در حال رخ دادن است و عمده ی این تحولات بر محور کردها، دیزاین تازه و آرایش نیروها در منطقه می گردد...
در برهه كنوني كه جنگی فراگير در خاورميانه به انحاء مختلف در جریان است، ايران بيش از همه ی كشورها رودرروی مخاطرات بغرنجی قر ار گرفته و هر روز در ايران، شاهد ازدیاد بیکاری، فقر، سعوبت معیشت و گسترش نابرابری ها هستیم. مطالبات انباشت شده‌ِ طيفهاي وسيع جامعه از جمله كارگران، معلمان، بازاريان، رانندگان، نهادهای مدنی روزبروز بیشتر گشته و فشار روز افزون بر روي فعالان حقوق بشري، زيست محيطي، زندانيان سياسي و از سوی دیگر آغاز موج گسترده‌ي بازداشتيان توسط نيروهاي امنیتی نیز، نشانگر آغاز مرحله‌ي نويني از ارعاب و سرکوبها است.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید