بیانیه‌ی کمیته‌ی رسانه و مطبوعات کودار جهت محکوم نمودن فشار بر روی رسانه‌های آزاد و دموکراتیک

همزمان با هجدهمین سالگرد توطئه‌ی بین‌الدوتی 1998، در عصر به اصطلاح دموکراسی و آزادی شاهد بزرگترین تضاد‌ها هستیم. در طی چند هفته‌ی اخیر تعدادی از رسانه‌های کوردی از جمله‌ تلویزیون نوروز همزمان با توطئه‌ی بین‌الدولتی 1998 توقیف شده‌اند. اقدامی که می‌توان به صراحت آن را نتیجه‌ی شراکت رقت‌بار مثلث ایران، ترکیه و اروپاست. اروپایی که داعیه‌ی دموکراسی و آزادی بیان را به دوش می‌کشد، بار دیگر اثبات کرد که تمامی‌ معیار‌هایش از جمله حقوق بشر،، آزادی اندیشه و بیان در تضاد و تناقض کامل با دموکراسی و آزادی قرار دارند. دول سرمایه‌دار جهانی و منطقه‌ای با هدف تضعیف نیروی جنبش انقلابی، دموکراسی‌خواهی و در هم‌شکستن جهان‌ فکری ملت کورد در چارچوب طرح‌واره‌ی بازسازی نظام هژمونیک سرمایه‌‌ی جهانی در خاورمیانه، که با پروژه‌ی توطئه‌ی نهم اکتبر سال 1998 آغاز گشت، در پی آنند که هویت آزاد ملت‌های خاورمیانه علی‌الخصوص ملت کورد را انکار نمایند. هجوم علیه ندای آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی ملت کورد توامان با هجده‌همین سالگرد آغاز این توطئه، حاوی پیام‌هایی‌ست که بایستی باخوانشی صحیح مورد بررسی قرار گیرند. تلاش برای جلوگیری از آزادی اندیشه و عقیده آن هم با سردمداری اروپایی که خویش را مهد تمدن و دموکراسی می‌انگارد، یکی از آن موارد است. نتیجه‌ی مستقیمی که می‌توان از این اقدامات شرم‌آور گرفت این است که اعتقاد به وجود دموکراسی و آزادی در اروپا توهمی بیش نیست. درک ‌حقیقت‌مدارانه‌ی آزادی و تحقق ایده‌ی ملت آزاد و دموکراتیک کوردها با مقاومت شکوهمند تاریخی رهبر آپو و جانفشانی قهرمانانه‌ی این ملت و به حقیقت‌پیویستن آن، نه برای اروپا و نه برای دولت‌های منطقه‌ای قابل هضم نیست؛ بدون شک تدوام این شراکت شرم‌آور مثلث ایران، ترکیه و اروپا موجب زایش افکاری پلید، غیر اخلاقی و در تناقض با آزادی می‌گردد. در آخرین اقدام آنها، شاهد توقیف و فشار بر روی تعدادی از رسانه‌های آزادِ کوردی در اروپا و ترکیه هستیم. با این‌گونه‌ اقدامات در تلاش‌اند که فریاد آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی خلق کورد را به وادی سکوت بکشانند ولی فراموش‌ کرده‌اند که موج انقلابی و حقیقت‌جویانه‌ی خلق کورد بسیاری از وجهه‌های پلید آن‌ها را آشکار ساخته و  همین اقدام نادموکراتیک و غیر انسانی‌ آن‌ها موجب شکست دیگری برای علمداران نقاب‌دارِ دموکراسی‌نما می‌گردد.

کمیته‌ی رسانه‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان،«کودار» ضمن محکوم نمودن این اقدام بی‌شرمانه، حمایت از رسانه‌های آزاد و دموکراتیک را یکی از زمینه‌های پیشگیری از خفقان و دموکراسی‌ستیزیِ نرمی می‌داند که ایران، ترکیه و اروپا با روابط نامشروع‌شان در پی ایجاد آن هستند. ضمن انتقاد از دیگر رسانه‌ها که در این خصوص سکوت کرده‌اند و رسالت روشنگری و وجدان رسانه‌ای خویش را فراموش کرده‌اند، همه‌ی ملت فهیم کورد را به حمایت و پشتیبانی از رسانه‌‌های آزاد و دموکراتیک که صدای آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلب ملتی حقیقت‌جو و صلح‌جو هستند، دعوت می‌کنیم.

 

کمیته‌ی رسانه‌ و مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان - «کودار»

2016/10/11

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید