جان‌باختن چهار تن از کولبران کورد در اثر بهمن، مایه‌ی تاسف و تاثر جامعه‌ی کوردستان و خانواده‌ی قربانیان این حادثه‌ی دلخراش است. حادثه‌ای که جبر و واقعیتی تلخ را یادآور می‌شود. شرایط معیشتی بسیار دشوار و بحران اقتصادی در شرق کوردستان به‌ویژه در مناطق مرزی موجب شده تا تعدادی از هم‌وطنان کورد، ناچار به بازی برد و باخت زندگی‌ شوند، بازی‌ای که ناخواسته وارد آن گشته‌اند. خیلی‌ها در این بازی جان می‌بازند. جانی که به‌خاطر نان باخت می‌شود. باختی که جز سربلندی و افتخار به شرف و اراده چیزی در پس آن نیست. کولبران کوردستان اراده‌ی خلقی را نشان می‌دهند که تن به ذلت و تسلیم‌شدن نمی‌دهد و با جان خود از کرامت و شرافت خویش و جامعه‌اش صیانت می‌کند.

کودار، جان‌باختن این کولبران را به جامعه‌ی کوردستان، جامعه‌ی کارگری، به ویژه‌ خانواد‌ه‌ها‌ و بازماندگان این سانحه تسلیت عرض می‌نماید. 

30/ 1/ 2017

جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان - کودار

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید